260. ROZHOVORY

 
Krystalografická společnost 
Regionální komitét českých a slovenských krystalografů
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Fyzikální ústav AV ČR

X-ray scattering and synchrotron radiation in materials science

 

Čas:
pátek 21. 11. 2003, začátek v 9.30
Místo:
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Doprava:
Konečná tramvají 1, 2, 18 na Petřinách.
 

Programme:

9.30-10.30
Tamás Ungár (Eötvös University, Budapest) 
The microstructure of crystalline materials determined by X-ray diffraction peak profile analysis (abstract)
 
10.30-10.50 Break
 
10.50-11.30
Václav Holý (Masaryk University Brno, Charles University, Prague) 
Use of synchrotron radiation for study of self-organized nanostructures
11.30-12.00
David Rafaja (Technical University, Freiberg)
Structure-related changes in magnetoresistance of Co90Fe10/Cu and Co90Fe10/Cu85Ag10Au5 multilayers

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45
Radovan Černý (University of Geneve) 
Materials science at Swiss-Norwegian beamline in ESRF and at SLS
13.45-14.00
Milan Rieder (Charles Univeristy, Faculty of Science, Prague) 
Experience with diffraction of synchrotron radiation on mineral powders
14.00-14.30
Miloš Steinhart (Inst.of Macromolecular Chemistry, Acad. Sci., Praha, University Pardubice) 
Problems solved at small-angle scattering beamline in Elettra

Abstracts, extended abstract or full papers from the seminar are welcome. They will be published in the journal Materials Structure, ISSN 1211-5894.

Obědy nutno zajistit nejpozději do 19. 11. na adrese: Tereza Skálová.
Ústav makromolekulární chemie AVČR, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6, tel. 296809410.

Za organizátory: R. Kužel, J. Hrdý, M. Steinhart