259. ROZHOVORY

 
Krystalografická společnost 
Regionální komitét českých a slovenských krystalografů
Ústav molekulární genetiky AV ČR
Fyzikální ústav AV ČR

Synchrotronové záření ve strukturní analýze

 

Čas:
středa 12. 11. 2003, začátek v 9.00
Místo:
Ústav molekulární genetiky AV ČR, Flemingovo nám. 2, Praha 6 - Dejvice
Doprava:
Konečná metra A (Dejvická), pěšky cca 10 minut přes areál ČVUT a poté vpravo; tramvaj 8, 20, zastávka Lotyšská, pěšky 3 minuty
 

Program:

Začátek 9.00
 
9.00
J. Hrdý (Fyzikální ústav AV ČR, Praha)
Studium refrakce při Braggově a Laueho difrakci na dokonalých krystalech
9.30
L. Palatinus (Fyzikální ústav AV ČR, Praha)
Výhody a nevýhody použití synchrotronového záření k přesnému měření intenzit braggovských reflexí pro určení krystalových struktur
10.00
J. Hašek (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha)
Stanovení struktur proteinů v ÚMCH AV ČR s využitím měření na zdrojích synchrotronového záření ELETTRA a ESRF
10.30
P. Řezáčová (Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha)
Stanovení proteinových struktur v ÚMG AV ČR s využitím měření na zdrojích synchrotronového záření ESRF a DESY
 
11.00 přestávka 
 
11.10
L. Urbaníková (Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava)
Mutanty RNazy Sa - štruktúra, stabilita, flexibilita
11.40
J. Ševčík (Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava)
Štruktúry bielkovín s atomovým rozlišenim
12.10
J. Brynda (Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha)
Stanovení proteinových struktur v ÚMG AV ČR s využitím měření na místním proteinovém difraktometru

Exkurze k proteinovému difraktometru na oddělení genových manipulací (rotační anoda firmy Nonius, plošný detektor firmy MarResearch, zařízení pro chlazení krystalu)

12:50-14:00 přestávka na oběd (individualní)

12:50-14:00 exkurze k proteinovému difraktometru (1.skupina)

14:00-15:00 exkurze k proteinovému difraktometru (2.skupina)

Více informací: P. Řezáčová, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 37 Praha 6, tel. 220183212 (210), rezacova@img.cas.cz.


Za organizátory: P. Řezáčová, J. Hašek, J. Hrdý


Abstracts, extended abstract or full papers from the seminar are welcome. They will be published in the journal Materials Structure, ISSN 1211-5894. http://www.xray.cz/ms/default.htm