246. ROZHOVORY

Pořadatelé :
Kryštalografická spoločnosť,
Regionálny komitét IUCr,
Katedra anorganickej chémie a Katedra keramiky, skla a cementu CHTF STU,
Ústav anorganickej chémie SAV a VTS pri Ústave anorganickej chémie SAV

Pokroky v práškovej difrakcii

Čas:
útorok 28.3. 2000
Miesto:
Katedra anorganickej chémie CHTF STU, Radlinského 9, Bratislava, blok B, štvrté poschodie (zasadadacia miestnosť č. 45)
Doprava:
zo stanice SŽ električkou č. 1, tretia zastávka a pokračovať asi 100m peši v smere jazdy z Autobusovej stanice : trolejbusom č. 206, zastávka Kollárovo nám., peši nadol a vľavo. Cena lístka je v oboch prípadoch 6Sk.
 
ASCII

Program :

9:00 - 9:30
J. Fiala
Geometrie práškové difrakce
9:30 - 9:55
V.Kavečanský
Využitie LeBailovho prístupu v procese vypresňovania niektorých štruktúrnych parametrov hexaferokyanidov vzácnych zemín Rietveldovou metódou
9:55 - 10:20
R. Skála
Relaxace struktury nízkého křemene po dynamickém stlačení
10:20 - 10:45
V. Jorík
Vplyv pootočenia voľných atómových skupín v komplexoch na ich difrakčný obraz.
 
10:45 - 11:15 Prestávka, občerstvenie
 
11:15 - 11:40
A. Buchal
Porovnání možnosti stanovení amorfního podílu v keramických vzorcích.
11:40 - 12:05
M. Ďurík
Riešenie kryštálovej štruktúry monosacharidu s využitím minimalizácie potenciálnej energie a Rietveldovej metódy
12:05 - 12:30
P. Freundlich
Zpřesnění hodnoty teplotního parametru WC korekcí na povrchovou nerovnost vzorku
12:30 - 12:55
L. Smrčok
Nový spôsob spracovania difrakčných dát: vlnková transformácia

Bližšie informácie na adrese (V.Jorík) : jorik@cvt.stuba.sk, tel +421 7 59325 629, prípadne +421 7 59325 622 (sekretariát katedry).

Ubytovanie:
organizátori môžu zabezpečiť obmedzený počet nocľahov z 27.III. na 28.III.2000. Záujemci o nocľah musia urýchlene kontaktovať V.Joríka !