246. ROZHOVORY

Poradatele :
Krystalograficka spolocnost,
Regionalny komitet IUCr,
Katedra anorganickej chemie a Katedra keramiky, skla a cementu CHTF STU,
Ustav anorganickej chemie SAV a VTS pri Ustave anorganickej chemie SAV

Pokroky v praskovej difrakcii

Cas:
utorok 28.3. 2000
Miesto:
Katedra anorganickej chemie CHTF STU, Radlinskeho 9, Bratislava, blok B, stvrte poschodie (zasadadacia miestnost c. 45)
Doprava:
zo stanice SZ elektrickou c. 1, tretia zastavka a pokracovat asi 100m pesi v smere jazdy z Autobusovej stanice : trolejbusom c. 206, zastavka Kollarovo nam., pesi nadol a vuavo. Cena listka je v oboch pripadoch 6Sk.
 
Cestina Windows 1250

Program :

9:00 - 9:30
J. Fiala
Geometrie praskove difrakce
9:30 - 9:55
V.Kavecansky
Vyuzitie LeBailovho pristupu v procese vypresnovania niektorych strukturnych parametrov hexaferokyanidov vzacnych zemin Rietveldovou metodou
9:55 - 10:20
R. Skala
Relaxace struktury nizkeho kremene po dynamickem stlaceni
10:20 - 10:45
V. Jorik
Vplyv pootocenia volnych atomovych skupin v komplexoch na ich difrakcny obraz.
 
10:45 - 11:15 Prestavka, obcerstvenie
 
11:15 - 11:40
A. Buchal
Porovnani moznosti stanoveni amorfniho podilu v keramickych vzorcich.
11:40 - 12:05
M. Durik
Riesenie krystalovej struktury monosacharidu s vyuzitim minimalizacie potencialnej energie a Rietveldovej metody
12:05 - 12:30
P. Freundlich
Zpresneni hodnoty teplotniho parametru WC korekci na povrchovou nerovnost vzorku
12:30 - 12:55
L. Smrcok
Novy sposob spracovania difrakcnych dat: vlnkova transformacia

Blizsie informacie na adrese (V.Jorik) : jorik@cvt.stuba.sk, tel +421 7 59325 629, pripadne +421 7 59325 622 (sekretariat katedry).

Ubytovanie:
organizatori mozu zabezpecit obmedzeny pocet noclahov z 27.III. na 28.III.2000. Zaujemci o noclah musia urychlene kontaktovat V.Jorika !