244. ROZHOVORY

Poradatelé :
Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok,
Kryštalografická spolocnost,
Regionálny komitét IUCr a
Fyzikálny ústav SAV

Tenké vrstvy, povrchy, rozhrania

Cas :
streda 18. 11. 1998
Miesto :
Zasadacia miestnost Katedry anorganickej chémie CHTF STU na Radlinského ul. c. 9 (4.posch., výtah B).

ASCII


Program

9:00 - 9:30
S. Chromík, Elektrotechnický ústav SAV :
Príprava tenkých vrstiev ytriom stabilizovaného ZrO2 metódou vákuoveho reaktívneho naparovania
9:30 - 10:00
I. Vávra, Elektrotechnický ustav SAV :
Tenkovrstvové supermriezky
10:00 - 10:30
Š. Luby, Fyzikálny ústav SAV :
Magnetorezistencia v multivrstvách
10:30 - 10:45
PRESTÁVKA - obcerstvenie
10:45 - 11:15
S. Bederka, Katedra Mikroelektroniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky
STU: Diamantové a diamantu podobné vrstvy (príprava a aplikácie)
11:15 - 11:45
K. Gmucová, Fyzikálny ústav SAV
Charakterizácia rozhraní metódou DLTS
12:00 - 14:00
PRESTÁVKA - obed
14:00 - 14:30
M. Jergel, Fyzikálny ústav SAV
Štúdium povrchov a rozhraní pomocou rozptylu röntgenového ziarenia
14:30 - 15:00
P. Hudek, Ústav pocítacových systémov SAV
Interakcia elektrónov s tenkými polymérovými vrstvami v elektrónovej litografii
15:00 - 15:30
S. Benacka, Elektrotechnický ústav SAV
Rozhrania v tenkých vrstvách VTS a Josephsonove javy

Casový limit jednotlivých príspevkov (30 minút) zahrna uz aj diskusiu.


Rozhovory CSCA