244. ROZHOVORY

Poradatele :
Odborna skupina chemie a fyziky tuhych latok,
Kryštalograficka spolocnost,
Regionalny komitet IUCr a
Fyzikalny ustav SAV

Tenke vrstvy, povrchy, rozhrania

Cas :
streda 18. 11. 1998
Miesto :
Zasadacia miestnost Katedry anorganickej chemie CHTF STU na Radlinskeho ul. c. 9 (4.posch., vytah B).

Diakritika 1250


Program

9:00 - 9:30
S. Chromik, Elektrotechnicky ustav SAV :
Priprava tenkych vrstiev ytriom stabilizovaneho ZrO2 metodou vakuoveho reaktivneho naparovania
9:30 - 10:00
I. Vavra, Elektrotechnicky ustav SAV :
Tenkovrstvove supermriezky
10:00 - 10:30
Š. Luby, Fyzikalny ustav SAV :
Magnetorezistencia v multivrstvach
10:30 - 10:45
PRESTAVKA - obcerstvenie
10:45 - 11:15
S. Bederka, Katedra Mikroelektroniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky
STU: Diamantove a diamantu podobne vrstvy (priprava a aplikacie)
11:15 - 11:45
K. Gmucova, Fyzikalny ustav SAV
Charakterizacia rozhrani metodou DLTS
12:00 - 14:00
PRESTAVKA - obed
14:00 - 14:30
M. Jergel, Fyzikalny ustav SAV
Študium povrchov a rozhrani pomocou rozptylu rontgenoveho ziarenia
14:30 - 15:00
P. Hudek, Ustav pocitacovych systemov SAV
Interakcia elektronov s tenkymi polymerovymi vrstvami v elektronovej litografii
15:00 - 15:30
S. Benacka, Elektrotechnicky ustav SAV
Rozhrania v tenkych vrstvach VTS a Josephsonove javy

Casovy limit jednotlivych prispevkov (30 minut) zahrna uz aj diskusiu.


Rozhovory CSCA