242. ROZHOVORY

Pořadatelé :
Krystalografická společnost
Regionální komitét IUCr
MFF UK

INTERNET a jeho užití v krystalografii

Čas :
úterý 17. 2. 1998 od 9.30 po celý den
Misto :
posluchárna F1, Matematicko-fyzikální fakulty UK, Praha 2, Ke Karlovu 5
Doprava :
pěšky od metra trasy C, stanice I. P. Pavlova, kolem restaurace U Kalicha
ASCII

Program

Práce na Internetu v kostce
Krystalografické WWW servery a zajímavé aplikace
Demonstrace programů z oblasti krystalografie a rtg difrakční analýzy
Po celou dobu by mělo být v provozu PC s připojením na síť a datový projektor umožňující velkoplošné projekce. Prezentace budou probíhat v prostředí Windows 95, případně Windows NT.

Obědy si zajistí každý sám v místním bufetu a nebo okolních restauracích.

Prezentace programů:
zájemci o prezentaci vlastních a nebo jiných krystalograficky orientovaných programů nechť se obrátí předem na adresu:

R. Kužel,
MFF UK,
Ke Karlovu 5,
121 16 Praha 2,
tel. 21911394, fax: 24911061,
kuzel@karlov.mff.cuni.cz

Rozhovory CSCA