CSCA CSCA
Krystalograficka spolocnost
Katedra anorganickej chemie, CHTF, STU
Vojenska akademia Liptovsky Mikulas
Ustav anorganickej chemie SAV

Regionalna praskova difrakcna konferencia

RPDK '97

Vojenska akademia Liptovsky Mikulas,
17. IX. - 19. IX. 97

Diakritika Windows 1250



Podujatie je urcene pre pracovnikov vyuzivajucich difrakciu hlavne rtg ziarenia na polykrystalickych materialoch. Cieuom seminara je oboznamit ucastnikov s pokrocilymi metodami a technikami v danom obore.


Organizacny vybor :

V. Jorik,
Katedra anorganickej chemie, CHTF, STU,
Radlinskeho 9,
Bratislava 812 37,
tel. (07) 326 021 kl. 725, 629.
E-mail: jorik@cvt.stuba.sk

L. Smrcok, P. Sutta, R. Kuzel


POPLATKY

Konferencny poplatok vo vyske 200 Sk (Kc) zahrna organizacne naklady a naklady na uverejnenie prispevkov. Sposob platby vykonajte podua pokynov uvedenych v zavaznej prihlaske. Avizo o platbe (pripadne kopiu) prosime odovzdat pri registracii.

Obcania SR: Platbu 200,- Sk poukazte na ucet cislo 106 708 - 314, kod banky 7200, konstantny symbol 0308, ako variabilny symbol uvedte Vase ICO. Adresa: Banka Hana, a. s., expozitura Bratislava, Trnavska cesta 60, P.O.BOX 4, 820 08 Bratislava.

Obcane CR: Platbu 200,- Kc poukazte na ucet Krystalograficke spolecnosti cislo 809056-068/0800 u Ceske sporitelny, a.s., pobocka Vitezne nam. 14 160 42 Praha 6.

Ubytovanie je zabezpecene v Studentskom hoteli SOU Pounohospodarskom v cene 150 Sk / noc (pre ucastnikov zo Slovenska) resp. 160 SK / noc (pre ucastnikov z Ceskej republiky).

Ranajky a veceru je mozne zabezpecit v cene 90 Sk / den.

Obed si mozno objednat v zavodnej jedalni Vojenskej akademie v cene 40 Sk / den.

Stravu a ubytovanie si bude kazdy ucastnik hradit na mieste konania konferencie pri registracii!


DOPRAVA

Najvyhodnejsia je vlakova doprava do Liptovskeho Mikulasa, ktory lezi na hlavnej trase Bratislava - Kosice, pripadne Praha - Kosice a potom autobusom c. 5. Zastavka je priamo pred stanicou ZSR.

Zaciatok akcie : 17. IX. 1997 o 14:00


Registracni formular