Krystalografická společnost
Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok
Regionální komitét IUCr

pořádají kolokvium

STRUKTURA' 99

Změna uzávěrek:

Přihlášky: 28. 5.
Abstrakty: 31. 5.
Plné články: na kolokviu

Platby po 28. 5. o 200,- Kč/Sk vyšší

Cesky (ASCII)

Bezbariérové rekreační středisko Zámeček

Příprava organizace a programu:

Jindřich Hašek, Ústav makromolekulární chemie, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6, tel. 20403205
hasek@imc.cas.cz

Antonín Buchal, VUT Brno, Přístrojové centrum FS, 616 69 Brno,
buchal@pime.fme.vutbr.cz

Ludmila Dobiášová, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2
ldobias@karlov.mff.cuni.cz

Václav Holý, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno,
holy@physics.muni.cz

Radomír Kužel, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2,
kuzel@karlov.mff.cuni.cz

Lubomír Smrčok, Ústav anorganickej chémie SAV, Dúbravská cesta, 842 36 Bratislava,
uachsmrk@savba.sk

Zdeněk Weiss, Vysoká škola báňská, Technická univerzita, 700 32 Ostrava-Poruba,
Zdenek.Weiss@vsb.cz


Bulletin CSCA WWW Bratislava Czech X-ray WWW Czech Express


Poslední modifikace stránky : 7. 5. 1999 Správce stránky