Krystalografická společnost, 
Regionální komitét IUCr
pořádají kolokvium

Struktura 2018

Výpočetní metody v rtg a neutronové strukturní analýze

 

18.-21. 6.
Harrachov, Krkonoše

Sponzoři, vystavovatelé 

   

 

 

 


 

Program kolokvia tradičně obsahuje celou škálu současné krystalografie a strukturní analýzy. Hlavní zaměření je na výpočetní metody strukturní analýzy, strukturní databáze, ale jako vždy jsou přijímány i další příspěvky, např. o novinkách v přístrojové oblasti, prezentace vědeckých projektů, pracovišť apod.

 Příprava konference

Vědecká rada Krystalografické společnosti

Kontakty: 

Radomír Kužel, Matematicko-fyzikální fakulta UK,  Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2, kuzel@karlov.mff.cuni.cz, tel. 221911394, fax: 224911061, mobil 721619699

Jindřich Hašek: Biotechnologický ústav AV ČR, Vestec, Průmyslová 595, 252 42 Jesenice u Prahy, hasekjh@seznam.cz

Správce stránky