Krystalografická společnost
Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok
Regionální komitét IUCr

pořádají kolokvium

 

 


 

Sponzoři


Příprava organizace a programu:

Antonín Buchal, VUT Brno, Přístrojové centrum FS, 616 69 Brno,
buchal@pime.fme.vutbr.cz

Ludmila Dobiášová,  
lidobias@volny.cz

František Eichler, Jáchymovská 282, 460 10 Liberec
eichlerfr@iol.cz

Jindřich Hašek, Ústav makromolekulární chemie, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6, tel. 20403205
hasek@imc.cas.cz

Václav Holý, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno,
holy@physics.muni.cz

Radomír Kužel, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2,
kuzel@karlov.mff.cuni.cz

Lubor Machonský, Technická univerzita Liberec, Hálkova 6, 461 17 Liberec
lubor.machonsky@vslib.cz

Zdeněk Weiss, Vysoká škola báňská, Technická univerzita, 700 32 Ostrava-Poruba,
Zdenek.Weiss@vsb.cz

 Poslední modifikace stránky : 8. 6. 2001 Správce stránky