win ASCII
znak UK

obsah

I.
II.
III.
IV.

V.

VI.
VII.
VIII.

IX.

X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.

XV.
Krystalické látky
Krystal jako trojrozměrně periodický vzor
Prostorové mříže a krystalové soustavy
Symetrie krystalů a krystalové třídy(a)
Symetrie krystalů a krystalové třídy(b)
Symetrie krystalů a krystalové struktury(a)
Symetrie krystalů a krystalové struktury(b)
Struktury a princip minimální energie
Vazby mezi atomy
Základní typy krystalových struktur(a)
Základní typy krystalových struktur(b)
Poruchy krystalových struktur

Geometrické principy difrakce(a)
Geometrické principy difrakce(b)
Rentgenografické difrakční experimenty
Určování struktury krystalů
Historie krystalografie a strukturní analýzy
Rentgenová strukturní analýza
v Československu

Aplikace rentgenové strukturní analýzy

o programu

rejstřík základních termínů

odkaz na mezinárodní krystalografický server

download-celá skripta

testové otázky