307. ROZHOVORY
o aktuálních otázkách v rentgenové a neutronové strukturní analýze

 • Krystalografická společnost 
 • Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav jaderné fyziky ČR, v. v. i.
 • Centrum výzkumu Řež, s. r. o.
 • Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s.
   
  Čas:
  úterý 26. 9. 2023, začátek v 9.30
  Místo:
  Kongresové centrum ÚJV Řež, a.s., Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež
  Doprava:
  Vlakem z Masarykova nádraží do zastávky Řež (směr Kralupy nad Vltavou).
  Vlakem z Kralup nad Vltavou do zastávky Řež (směr Praha Masarykovo nádraží).
  Příměstským autobusem linky 371 do zastávky Husinec, Řež, závod z Prahy – Kobylis (od Katastrálního úřadu v ul. Pod Sídlištěm, Praha – Kobylisy).
  Pro časy odjezdů a další informace o hromadné dopravě doporučujeme mobilní aplikaci IDOS
  Autem – omezené množství parkovacích míst (nutno se informovat předem)
 • Registrace zdarma ale nutná (níže). Vybrat si lze jen jednu z nabízených exkurzí v areálu výzkumných institucí; pouze pro externí návštěvníky (viz níže)

   

  Krystalografie v jaderném údolí – od materiálů pro jadernou bezpečnost po kulturní dědictví

  9.00  Opening
   
  Session 1 „Analytical methods (not only) for materials for nuclear safety“ (chair Petr Bezdička)
  9.40  
  Patricie Halodová (Centrum výzkumu Řež)
  Research Centre Řež: Research Infrastructure for development, testing and characterization of materials for the energy industry
  9.50
  Jan Lorinčík/Kristina Sihelská (Centrum výzkumu Řež)
  Activities of Research Centre Rez in nuclear forensics
  10.10
  Claudia Aparacio (Centrum výzkumu Řež)
  Post irradiation examination (PIE) of irradiated concrete and materials for waste storage
  10.30
  Pavel Strunz (Ústav jaderné fyziky - ÚJF)
  Neutron Physics Laboratory Řež ÚJF
  10.40
  Vasyl Ryukhtin (Ústav jaderné fyziky)
  SANS investigation of microstructural changes in building material after various consolidating treatments
   
  11.00 Coffee break
   
  Session 2 „Analytical methods (not only) for cultural heritage“ (chair Patricie Halodová)
  11.30
  Vladimír Havránek (Ústav jaderné fyziky)
  High energy ion microbeam at Tandetron laboratory
  11.50
  Šárka Šachlová/Petr Večerník (Ústav jaderného výzkumu)
  DGR barrier research – from archaeological to modern materials
  12.10
  David Hradil (Ústav anorganické chemie)
  Material research of painted artworks in ALMA
  12.20
  Petr Bezdička (Ústav anorganické chemie)
  XRPD analysis of precious and delicate painted artworks
  12.40
  Silvie Švarcová (Ústav anorganické chemie)
  Study of degradation processes in paintings
   
  13.00-13:45
  Buffet lunch

  14.00 - 16.00 Excursions

  List of registered participants

   

  Registration

  people registered in Krystalograficka spolecnost can register via KS registration system (czech)

   


  Excursions (option 1, 2, 3) - details
  Exkurze (výběr z 1, 2, 3) - podrobnosti

   

  1)        Analytical methods (not only) for cultural heritage

  Analytické metody (nejen) pro kulturní dědictví

   

  a.    X-ray powder (micro)diffraction, mobile FTIR and Raman spectrometers (ÚACH - ALMA)

  Rentgenová prášková (mikro)difrakce, mobilní FTIR a Ramanův spektrometr (ÚACH - ALMA)

  b.    Excursion to the facilities of the Laboratory of TANDETRON Accelerator (ÚJF)

  Exkurze k zařízením Laboratoře urychlovače TANDETRON (ÚJF)

  (max 15 + 15 participants/max. 15 + 15 účastníků)

  Restrictions: The workplace TANDETRON is located in the controlled area where ionizing radiation is used. Entry is prohibited to persons under the age of 18, pregnant and lactating women. It is recommended to come to the tour in closed shoes and long pants.

  Omezení: pracoviště TANDETRON se nachází ve sledovaném pásmu, kde se pracuje s ionizujícím zářením. Vstup je zakázán osobám mladším 18 let, těhotným a kojícím ženám. K prohlídce je doporučené přijít v uzavřené obuvi a mít dlouhé kalhoty.

   

  2)        Excursion to the facilities of the CANAM Neutron Physics Laboratory at the LVR-15 research reactor 2

  Exkurze k zařízením Laboratoře neutronové fyziky CANAM u výzkumného reaktoru LVR-15   

  (max 15 participants, CONTROLLED ZONE!/ max. 15 účastníků, SLEDOVANÉ PÁSMO!)

   

   Restrictions: The workplace is located in the controlled area where ionizing radiation is used. Entry is prohibited to persons under the age of 18, pregnant and lactating women. It is recommended to come to the tour in closed shoes and long pants.

  Omezení: Pracoviště se nachází ve sledovaném pásmu, kde se pracuje s ionizujícím zářením. Vstup je zakázán osobám mladším 18 let, těhotným a kojícím ženám. K prohlídce je doporučené přijít v uzavřené obuvi a mít dlouhé kalhoty.

   

  3)        Analytical methods for radioactive materials (CVŘ)

  Analytické metody pro radioaktivní materiály (CVŘ)

  a.         Excursion to the  CVR hot cells (complex of post-irradiation examination facilities)
  Exkurze na horké komory (komplex s vybavením pro analýzu ozářených materiálů)

  b.         Laboratories of the Center of Highly Sensitive Analytical Instruments (CVCAP) – FIB-SEM, HR-TEM, XRD, SIMS

  Laboratoře Centra vysoce citlivých analytických přístrojů (CVCAP) FIB-SEM, HR-TEM, XRD, SIMS

   

  (max 15 + 15 participants, CONTROLLED ZONE!/max. 15 + 15 účastníků, AKTIVNÍ PÁSMO!)

   

  Restrictions: Both workplaces are located in the controlled area where ionizing radiation is used. Entry is prohibited to people under the age of 18, pregnant and lactating women. It is recommended to come to the tour in closed shoes and long pants.

  Omezení: Obě pracoviště se nacházejí ve sledovaném pásmu, kde se pracuje s ionizujícím zářením. Vstup je zakázán osobám mladším 18 let, těhotným a kojícím ženám. K prohlídce je doporučené přijít v uzavřené obuvi a mít dlouhé kalhoty.

  Za organizátory: S. Švarcová, P. Bezdička