Czech and Slovak Crystallographic Association
Regional Committee of the Czech and Slovak Crystallographers

294. ROZHOVORY

Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics

 

2014 
International Year of Crystallography

From biology to materials research,
from proteins to nanomaterials

Time:
Wednesday 23. 4. 2014,  9.00-18.00
Venue:
Academy of Sciences of the Czech Republic, Národní 3, Praha 1
Transporation:
Trams 6, 9, 18, 22, 17 (www.dpp.cz)
Leaflet (pdf)

Programme

9:00 
Opening
Intermezzo I - crystallography (R. Kužel)
9:15 - 9:40
S. Daniš (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta)
How snowflake came to Nobel prizes or why is this year International Year of Crystallography
9:40 - 9:50
Intermezzo II - possibilities of single crystal diffraction (R. Kužel)
9:50 - 10:10
J. Hašek (Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Nobel prizes in crystallography
10:10 - 10:40
Intermezzo III - History of crystallography on the territory of Czechoslovakia (R. Kužel)
 
E. Těšínská (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha)
IUCr and Czechoslovak membership
 
I. Kraus (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha)
Prof. Adéla Kochanovská
 
10:40 - 11:00 Break, press conference
 
11:00 - 11:25
J. Fábry (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Geometric relations in some Santiniho buildings
11:25 - 12:10
J. Dohnálek, J. Hašek (Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. Praha)
Protein crystallography

12:10 - 13:15 Break

13:15 - 13:30
Intermezzo IV - Possibilites of powder diffraction, powder diffraction on Mars (R. Kužel)
13:30 - 14:00
B. Kratochvíl (VŠCHT, Praha)
Crystallography and pharmaceutical industry
14:00 - 14:30
M. Kotrlý (Kriminalistický ústav Praha)
Use of powder diffraction in forensic practise
14:30 - 14:50
S. Švarcová (Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl, společné pracoviště ÚACH AV ČR, v.v.i. a AVU v Praze)
Old masters diffracting. Crystallographic excursion after pigments in Czech lands
14:50 - 15:10
Ľ. Smrčok (Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava)
Crystallography on Limes Romanus
15:10 - 15:30
D. Havlíček (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta)
Powder diffraction as a useful tool for study of polutants in the air
15:30 - 15:50
Z. Pala, K, Kolařík (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha)
X-ray diffraction in production technologies

15:50 - 16:10 Break

16:10 - 16:30
J. Fikáček (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta)
Crystal structure and magnetic properties
16:30 - 16:50
M. Dušek (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Modulated structures
16:50 - 17:10
S. Vratislav (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha)
Neutron diffraction
17:10 - 17:30
S. Daniš (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta)
X-ray scattering on nanostructures
17:30 - 17:50
M. Klementová (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Electron crystallography and its application for characterization of nanomaterials
17:50 - 18:10
V. Čuba, J. Bárta (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha)
Powder diffraction in nuclear chemistry

The seminar is organized exactly on the 102nd anniversary of the first Laue experiment.

Free entrance but registration required till April 17. 

Registration

Za organizátory: R. Kužel, J. Hašek