16. studentská přehlídka

prací z oblasti krystalografie a strukturní analýzy

 Přehlídka studentských prací je již tradiční součástí kolokvií Krystalografické společnosti. Přehlídky se mohou zúčastnit studenti vysokých škol (bakaláři, diplomanti, doktorandi atd.) a mladí pracovníci do věku 35 let. Přednáška musí být přednesena osobně studentem. Autoři nejlépe hodnocených příspěvků budou odměněni na závěrečné večeři. Hodnocení provede komise složená z vedoucích jednotlivých sekcí, členů vědecké rady Krystalografické společnosti a dalších vybraných účastníků. Posouzena bude nejen odborná úroveň přednášky, ale též způsob presentace včetně úrovně přípravy přednesených materiálů i text odeslaný k otištění. Bude udělena zvláštní cena pro studenty magisterského a bakalářského  studia.

Pokyny pro prezentující

Hlavním cílem akce je určitě samotná prezentace. Jedná se o jedinečnou možnost představení výsledků práce před kolegy z různých strukturně zaměřených pracovišť. Soutěž je spíše pro oživení a dodání určitého náboje akci. Neměla by prezentující zbytečně znervózňovat. Důležité je, aby se snažili co nejlépe a nejnázorněji představit problematiku své práce a výsledky. Čas prezentace je striktně omezený na 15 minut maximálně. Dalších cca 5 minut je na diskusi.

Každý přednášející by měl zahájit svým představením, tedy v jakém ročníku jakého studia je a kdo je jeho vedoucím. Dále by měl ve všech případech zmínit motivaci práce, t.j. za jakým účelem je prováděna, jaký obecnější význam mají studované struktury resp. materiály. V případě metodických prací, co je problémem, který je třeba řešit a proč.

Jelikož se jedná o kolokvium pro pracovníky v oblasti strukturní analýzy a krystalografie, lze předpokládat, že ovládají základy těchto oborů a netřeba vysvětlovat příslušné elementární pojmy (Braggova rovnice, rtg záření, krystalografické grupy, polohy atomů, strukturní faktor apod.). Na druhou stranu jsou tyto oblasti dnes dost široké. Krystalografové pohybující se v oblasti biologie a chemie nemají moc představ o měření napětí v materiálech a naopak lidé z tzv. materiálové vědy mají problémy s pojmy běžnými v biokrystalografii. Proto je třeba alespoň několika větami jim přiblížit základní smysl práce (viz předchozí odstavec).

Přednášející by si měli hlídat čas (mohou požádat i předsedající o signály v patřičnou dobu) tak, aby stihli říci vše nejpodstatnější a dostali se i k nějakým závěrům či shrnutí výsledků práce. Samozřejmě je optimální mít prezentaci připravenu přesně na daný čas. Často se ale nelze vyhnout improvizaci.  Znamená to v každém okamžiku mít přehled, co ještě je třeba říci a v kritické situaci třeba méně podstatné informace vhodně přeskočit. Někdy to nepůsobí dobře, ale záleží na konkrétním příspěvku.

Prosíme přednášející, aby se vyhnuli, např. v případě, že je rozčílí nějaký dotaz v diskusi, jakýmkoli inzultacím členů komise i dalších posluchačů, házení předmětů a samozřejmě na druhé straně i korupci komise. Bude-li účastník přehlídky přistižen při pokusu o úplatek komisi, bude okamžitě vyřazen z této i všech následujících studentských přehlídek.

Ceny

Ceny budou uděleny ve dvou kategoriích - Biokrystalografie a chemická krystalografie, Fyzika a materiály. Kromě toho budou uděleny ceny čistě za formu ústní prezentace (všechny prezentace dohromady).

Ceny jsou udělovány ze Studentského fondu Theo Hahna

Theo Hahn (1928-2016) se stal jedním z prvních čestných členů Krystalografické společnosti

Theo Hahn (IUCr)

Výsledek obrázku pro theo hahn