Předběžné POPLATKY 
zatím neplaťte

Konferenční poplatek zahrnuje vložné (organizační náklady a náklady s vydáním speciálního čísla časopisu Material Structure vydaného k příležitosti tohoto kolokvia),  poplatek za ubytování a plnou penzi na celou dobu konference počínaje pondělní večeří a pátečním dopoledním občerstvením konče, dále i malé občerstvení o přestávkách.

Alternativa 4 dny - 16.9.-20.9. (4 noci)

platby do 20.8.
(po tomto datu p
řičtěte 500 Kč)

Placená položka

  v Kč

Běžný účastník 
4 dny, plná penze, vložné, ubytování ve dvojlůžkovém pokoji, nezahrnuje oběd poslední den

7 200

4 dny, plná penze, vložné, samostatné ubytování ve dvojlůžkovém pokoji, nezahrnuje oběd poslední den

10 300

Plný studentský poplatek  (dotováno)
4 dny, plná penze, ubytování v dvojlůžkovém pokoji

5 700

 

Studentský poplatek pro účastníky přehlídky (dotováno)
4 dny, plná penze, ubytování v dvojlůžkovém pokoji

4 200

Pouze vložné (občerstvení, 1 hlavní jídlo)

1 100

Alternativa 3 dny (3 noci)

platby do 20.8.
(po tomto datu p
řičtěte 500 Kč)

Placená položka

  v Kč

Běžný účastník 
3 dny, plná penze, vložné, ubytování ve dvojlůžkovém pokoji

6 300

3 dny, plná penze, vložné, samostatné ubytování ve dvojlůžkovém pokoji

8 100

Plný studentský poplatek  (dotováno)
3 dny, plná penze, ubytování v dvojlůžkovém pokoji

5 000

 

Studentský poplatek pro účastníky přehlídky (dotováno)
4 dny, plná penze, ubytování v dvojlůžkovém pokoji

3 900  

Pouze vložné (občerstvení, 1 hlavní jídlo)

1 100

Členové Krystalografické společnosti, kteří mají zaplacen členský poplatek separátně si odečtou od výše uvedených částek 300 Kč resp. 100 Kč (studenti, důchodci)
Studentské poplatky se aplikují i pro důchodce, kteří již nejsou zaměstnáni.

Studenti, důchodci a ti, kteří mají vážné problémy s úhradou pobytu mohou požádat o prominutí vložného a finanční podporu .

Kratší varianty v případě nutnosti.

Placená položka

2 dny, plná penze, vložné, dvojlůžkový pokoj

4 600

2 dny, plná penze, vložné, samostatný pokoj

5 600

1 den, plná penze, vložné, dvojlůžkový pokoj

2 400

1 den, plná penze, vložné, samostatný pokoj

3 000