POKYNY PRO AUTORY A PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Zaslání psaného příspěvku je povinné pro všechny prezentující autory!

Písemné materiály očekáváme napsané anglicky, česky nebo slovensky. Angličtina je preferovaná.


Typy příspěvků:

Bez doručení písemného příspěvku (alespoň abstraktu) nelze příspěvek prezentovat.

1.             Abstrakty

Text abstraktu musí být v rozsahu cca 1.500-6.000 znaků (bez hlavičky, tedy názvu, autorů a adres). Může obsahovat obrázky i tabulky, nicméně je třeba se vyhnout rozsáhlejším tabulkám.
Žádáme autory všech příspěvků, aby DORUČILI abstrakty do 31.7. 2024. Abstrakty by měly obsahovat dostatek informací včetně výsledků! U přehledných referátů by měly představovat podrobnější sylabus. Neměly by to být jen krátký nic neříkající odstavec textu. Vyjdou v konferenčním čísle Materials Structure.

2.             Plné příspěvky či rozšířené abstrakty

V neomezeném rozsahu (avšak s vědomím, že budou recenzovány a nadbytečné partie nemusí být přijaty). Musí být strukturované a obsahovat povinně anglická klíčová slova a anglický abstrakt. Strukturou se míní např. Introduction. Experiment. Discussion. Conclusions. References (odkazy musí být plné, ne et al). Příspěvky vyjdou v dalším čísle Materials Structure. Autoři těchto příspěvků musí zaslat i konferenční abstrakt (1). Tyto příspěvky by měly být doručeny do konce kolokvia, zvláště pokud jsou k němu tématicky vázány.


Obecné a technické pokyny

Elektronická forma časopisu je na http://www.xray.cz/ms.

Prosíme, čtěte technické pokyny k přípravě abstraktů a piště je v souladu s nimi. 

Pro kolokvium použijte k dodání abstraktů formulář v registračním systému!!!