Struktura 2023 - video

Uherské Hradiště, 31.5. ochutnávka vín, cimbálovka.
(MTS full HD Panasonic soubory)

MTS

MTS

MTS

MTS

MTS

MTS