Program kolokvia Struktura 2023

Pondělí 29. 5.

11:00 - 14.00     Registrace, ubytování

14:00    Zahájení 

Václav Petříček, Michal Dušek , Jan Rohlíček

14.15 Jindřich Hašek
Biotechnologický ústav AV ČR, Vestec
Pohled do historie Krystalografické společnosti
14.45 František Laufek
Česká geologická služba, Praha
Krystalografie na české geologické službě
15.10 Roman Skála
Geologický ústav AV ČR
Rentgenová difrakce a elektronová mikroanalýza v Oddělení analytických metod Geologického ústavu AVČR
15.35 Jan Filip
CATRIN-RCPTM, Univerzita Palackého Olomouc
RTG difrakční a spektroskopické metody v materiálovém výzkumu na Univerzitě Palackého v Olomouci

16.00    Přestávka

 

Milan Dopita, Jozef Bednarčík

16.30 Ivana Císařová
Přírodovědecká fakulta UK, Praha
Centrum molekulových a krystalových struktur - Přírodovědecká fakulta UK Praha
16.55 Petr Ryšánek, Stanislav Daniš
Katedra fyziky, Přirodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
Laboratoř rtg. strukturní analýzy na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
17.15 Nikolaj Ganev, Karel Trojan, Jiří Čapek
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha
Rentgenová difrakce na katedře fyzikálního inženýrství pevných látek, FJFI ČVUT
17.45 Mojmír Meduňa
Přírodovědecká fakulta MU Brno
RTG laboratoře a výzkum na ÚFKL - Přírodovědecká fakulta MU Brno
18.10 Tomáš Roch
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Štruktúrna analýza tvrdých povlakov a tenkých vrstiev na KEF FMFI UK v Bratislave

Short introduction to virtual posters

19.00    Večeře 

20.00 - cca 21.30

 
  Kurs FOX nebo Fullprof 1. část
     

 


Úterý 30. 5.

7.30    Snídaně

 

Nikolaj Ganev, Petr Mikulík

8.30 Michal Dušek
Fyzikální ústav AV ČR, Praha
Oddělení strukturní analýzy ve Fyzikálním ústavu AV ČR
  Jan Rohlíček
Fyzikální ústav AV ČR, Praha
Laboratoř Práškové difrakce na Oddělení strukturní analýzy ve Fyzikálním ústavu AV ČR
9.05 Daniel Šimek
Fyzikální ústav AV ČR, Praha

Oddělení Materiálové analýzy ve Fyzikálním ústavu AV ČR

9.30 Milan Dopita
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
RTG strukturní analýza na katedře fyziky kondenzovaných látek, MFF UK
9.55 Petr Kolenko
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha
Strukturní biologie na ČVUT v Praze

10.20   Přestávka

 

Jindřich Hašek, Ľubica Urbániková

10.45 Jan Dohnálek
Biotechnologický ústav AV ČR, Vestec
Funkce podmíněná strukturou - Laboratoř struktury a funkce biomolekul BTÚ
  Jan Stránský
Biotechnologický ústav AV ČR, Vestec
CF Diffraction Techniques: In-house X-rays for Structural Biology
11.20 Ondrej Cehlár
Ústav neuroimunologie, SAV, Bratislava
Laboratory of structural biology of neurodegeneration - Institute of Neuroimunology
11.45 Barbora Kaščáková
Přírodovědecká fakulta JČU v Českých Budějovicích

Laboratoř strukturní chemie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

12.10 Barbora Dvořáková
I.T.A.-Intertact s.r.o.
Complete automated solutions for integrative structural biology
12.35 Boris Míč
Měřící technika Morava

 

13.00  Oběd

Paralelní sekce I  
14:30
-
19:00
  CCP4 tutorial
 
Paralelní sekce II  
  14:30
-
19:00
  Kurs FOX nebo Fullprof
 

19.00    Večeře

20.15    Schůze vědecké rady Krystalografické společnosti a regionálního komitétu IUCr 

Možnost pokračování kursu FullProf

 


Středa 31. 5.

7.30    Snídaně

 

Václav Holý, Přemysl Beran

8.30 Radovan Černý
University Geneve, Switzerland
Powder Diffraction and Solid Electrolytes, case of Metal Hydridoborates
9.10 Pavel Strunz
Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež
Laboratoř neutronové fyziky v Řeži a její přístrojové vybavení pro výzkum struktury a mikrostruktury pokročilých materiálů
 
  Claudia Aparacio
Centrum výzkumu Řež
RTG laboratoř a výzkum na Centrum výzkumu Řež
9.50 Jiří Kulda
ILL Grenoble
MP_tools: od simulací molekulární dynamiky k mapám difuzního rozptylu

10.15    Přestávka

 

Jiří Kulda, Radovan Černý

10.40 Václav Holý
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
Pulsní laserová depozice LuFeO3 studovaná rtg rozptylem během růstu
 
11.10 Václav Petříček
Fyzikální ústav AV ČR, Praha
Modulované struktury a dvojčata – noční můra krystalografů?
11.35 Zdeněk Matěj
MaxLab IV Lund, Sweden
Pixel corrections for thick sensors detectors
12.00 Petr Marvan
Malvern Panalytical
Malvern Panalytical in 2023
12.20 Jiří Springer
Anton Paar
XRDynamic 500 - new Anton Paar instrument
12.40 Peter Oberta
Rigaku
Synergy – ED, první elektronový difraktometr na světe

13.00 Oběd

   

17:00
  Kurs Fullprof II

Výlety do okolí

 

18.30  Shromáždění členů Krystalografické společnosti

20.00 Raut, ochutnávka regionálních vín, hudba


Čtvrtek 1. 6.

7.30 Snídaně

 

Jiří Kameníček, Jaroslav Maixner

8.30 Juraj Kuchár
Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
Metódy štruktúrnej analýzy na KACH PF UPJŠ využívané pri štúdiu štruktúry zlúčenín s magnetoaktívnymi časticami
8.55 Jozef Kožíšek
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU Bratislava
Experimentální elektronová struktura komplexů přechodových kovů
9.20 Ján Moncoľ
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU Bratislava
Prezentácia učebnice Základy chemickej kryštalografie
9.40 Erik Rakovský
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Základy štruktúrnej kryštalografie - príručka k praktickému cvičeniu (prezentácia učebnice).

10.00    Přestávka

 

Ján Moncoľ, Erik Rakovský

10.30 Jaroslav Maixner
VŠCHT Praha
Laboratoř rentgenové difraktometrie a spektrometrie, VŠCHT v Praze
10.55 Michal Hušák
VŠCHT Praha
Využití QM výpočtů pro rafinaci struktur – srovnání výsledků IAM a HAR upřesňování.
  Simona Chalupná
VŠCHT Praha
Verifikace řešení krystalové struktury strovnáním s výsledky DFT výpočtů
11:40 Yogeswara Rao Pateda
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Benchmarking of HAR - the case of relativistic methods.
12:00 Miroslav Pospíšil
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
Molekulární simulace interakcí mezi palygorskitem a TiO2
12:20 Martina Hřibová
Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vliv dlouhodobého přirozeného stárnutí na strukturu iPB-1 a rychlost přeměny fáze II – I
12:40 Petr Doležal
Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Structure Modifications in Organic Charge-transfer Salt - k-[(BEDT-TTF)1-x(BEDT-STF)x]2Cu2(CN)3

13.00    Oběd

Paralelní sekce I - Materiály

Daniel Šimek

14.30 Miroslav Kusý
Materiálovotechnologická fakulta STU Trnava
Combined analysis of AlCrN enriched with Ta magnetron sputtered on WC-Co substrate.
14.55 Jaromír Kopeček
Fyzikální ústav AV ČR, Praha
Mikrostrukturní a elektrické vlastnosti kované mědi
15.20 Jana Šmilauerová
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
Studium lamel alfa fáze v titanových slitinách pomocí maloúhlového rozptylu
15.45 Jozef Bednarčík
Prírodovedecká fakulta, Univerzita J.P. Šafárika, Košice
Teplotně indukovaná relaxace anizotropie způsobené tečením

 

Paralelní sekce II - Biokrystalografie

Jarmila Dušková, Petr Kolenko

14.30 Bohdan Schneider
Biotechnologický ústav AV ČR Vestec
Nástroje pro strukturní popis RNA a DNA
14.55 Tereza Skálová
Biotechnologický ústav AV ČR Vestec
Klastrování imunitních receptorů na povrchu NK buněk. Struktura NKR-P1:LLT1
15.20 Eva Kutejová
Ústav molekulárnej genetiky SAV Bratislava
Phosphorylation of human mitochondrial LON protease - effect on function and structure
15.45 Rostislav Škrabaňa
Neuroimunologický ústav SAV Bratislava
Lokální motivy neuspořádaných proteinů: krystaly, simulace, výpočty

16.05  Přestávka

Paralelní sekce I - Materiály

Lukáš Horák, Michal Čurda

16.30 Přemysl Beran
Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež
Microstructure in AM samples studied by neutron diffraction and imaging
16.55 Esther de Prado
Fyzikální ústav AV ČR, Praha
Abnormal crystallite grains in twined ScN/MgO thin films
17.20 Petr Veřtát
Fyzikální ústav AV ČR, Praha
Neortodoxní určení modulační funkce pro 10M martensit Ni-Mn-Ga
17.40 Jan Drahokoupil
Fyzikální ústav AV ČR, Praha
Využití rtg tomografie a 3D zobrazování
18.00 Petr Cejpek
Technical University Freiberg
Mikrostruktura vrstev GaN studovaná pomocí synchrotronového záření
18.20 Oksana Nechypor
Centrum výzkumu Řež
Rtg difrakční charakterizace materiálů po neutronovém ozáření
18.40 Roman Skála
Geologický ústav AV ČR
Inkluze minerálů v australsko-asijských tektitech typu Muong Nong z Laosu

 

Paralelní sekce II - Biokrystalografie

Bohdan Schneider

16.30 Ivana Němčovičová
Biomedical Reasearch Centre SAV, Bratislava
Herpesviral HCMV UL141 antagonists development to block TRAIL death receptor binding
16.50 Ľubica Urbániková
Ústav molekulárnej biológie SAV Bratislava
Bioinformatic analysis of trehalose synthases containing maltokinase domain
17.10 K. Doleželová, R. Švejstil
The National Institute of Public Health, Unit for Chemical Safety
Authorisation of the active substances in the European Union

 

19.00    Večeře


Pátek 2. 6.

7.30 Snídaně

 

Miroslav Pospíšil

8.30 Václav Pokorný
Ústav makromolekulární chemie AC ČR
Rtg laboratoř v ústavu makromolekulární chemie AV ČR: experimentální vybavení a projekty
8.55 Tereza Košutová
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
Bragg coherent diffraction imaging of nanoparticles prepared by gas-phase aggregation
9.20 Petr Bezdička, Silvie Švarcová
Ústav anorganické chemie AV ČR, Řež
Ordinary day of a powder diffractionist

10.00 Závěr

Občerstvení

Virtual posters

 

 
  Lukáš Horák
Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Texture of strongly oriented MAPbI3 studied by wide reciprocal-space mapping

Poster

  Petr Machovec
Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
X-Ray Diffraction on Vertically Modulated Superlattices

Poster