POPLATKY 
 

Konferenční poplatek zahrnuje vložné (organizační náklady a náklady s vydáním speciálního čísla časopisu Material Structure vydaného k příležitosti tohoto kolokvia),  poplatek za ubytování a plnou penzi na celou dobu konference počínaje pondělní večeří a pátečním dopoledním občerstvením, dále i malé občerstvení o přestávkách.

Nové registrace od 5.5. se přijímají jen bez ubytování

Alternativa 4 dny - 29.5.-2.6. (4 noci)

platby do 10.5.
(po tomto datu p
řičtěte 500 Kč)

Placená položka

  v Kč

Běžný účastník 
4 dny, plná penze, vložné, ubytování ve dvojlůžkovém pokoji, nezahrnuje oběd poslední den

7 200

4 dny, plná penze, vložné, samostatné ubytování ve dvojlůžkovém pokoji, nezahrnuje oběd poslední den

9 200

Plný studentský poplatek  (dotováno)
4 dny, plná penze, ubytování v dvojlůžkovém pokoji

5 700

 

Bez ubytování         4 400
Pouze vložné (občerstvení, 1 hlavní jídlo)

1 100

Alternativa 3 dny (3 noci)

platby do 10.5.
(po tomto datu p
řičtěte 500 Kč)

Placená položka

  v Kč

Běžný účastník 
3 dny, plná penze, vložné, ubytování ve dvojlůžkovém pokoji

5 800

3 dny, plná penze, vložné, samostatné ubytování ve dvojlůžkovém pokoji

7 500

Plný studentský poplatek  (dotováno)
3 dny, plná penze, ubytování v dvojlůžkovém pokoji

4 900

 

Bez ubytování

3 900

Pouze vložné (občerstvení, 1 hlavní jídlo)

1 100

Část programu by měla být otevřena i pro online účast (z kursů jen CCP4) členů KS. Zájemci se musí registrovat na Strukturu 2023 a mít uhrazeny členské příspěvky včetně dluhů (alespoň od r. 2020) do r. 2023. Stav lze zjistit v registračním systému.
Alternativní poplatek 600 Kč + DPH.

 

Členové Krystalografické společnosti, kteří mají zaplacen členský poplatek separátně si odečtou od výše uvedených částek 300 Kč resp. 100 Kč (studenti, důchodci)
Studentské poplatky se aplikují i pro důchodce, kteří již nejsou zaměstnáni.

Studenti, důchodci a ti, kteří mají vážné problémy s úhradou pobytu mohou požádat o prominutí vložného a finanční podporu .

Kratší varianty v případě nutnosti.

Placená položka

2 dny, plná penze, vložné, dvojlůžkový pokoj

4 300

2 dny, plná penze, vložné, samostatný pokoj

5 600

1 den, plná penze, vložné, dvojlůžkový pokoj

2 300

1 den, plná penze, vložné, samostatný pokoj

2 900