Krystalografická společnost, 
Regionální komitét IUCr
pořádají kolokvium

Struktura 2023

prezentace skupin zaměřených na strukturní studium a využití rtg záření, elektronů a neutronů

workshopy

 

 

Datum: 29.5.-1.6.
Místo: Uherské Hradiště


 

Sponzoři, vystavovatelé 

 

 

 

  

 

 


Program kolokvia tradičně obsahuje celou škálu současné krystalografie a strukturní analýzy.

CCP4 tutorial, uvažované workshopy  FOX, FullProf

 Příprava konference

Rada Krystalografické společnosti

Kontakty: 

Radomír Kužel, Matematicko-fyzikální fakulta UK,  Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2, kuzel@karlov.mff.cuni.cz, tel. 221911394

Jindřich Hašek: Biotechnologický ústav AV ČR, Průmyslová 595, 252 50 Vestec, hasekjh@seznam.cz

Správce stránky