Krystalografická společnost, 
Regionální komitét IUCr
MFF UK
pořádají kolokvium

Struktura 2020

se 14. studentskou přehlídkou

Program kolokvia tradičně obsahuje celou škálu současné krystalografie a strukturní analýzy.
Sekce Užití synchrotronového záření.

 

 

25.-27.11.

Virtuální konference

Sponzoři 

 Příprava konference

Vědecká rada Krystalografické společnosti

Kontakty: 

Radomír Kužel, Matematicko-fyzikální fakulta UK,  Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2, kuzel@karlov.mff.cuni.cz, tel. 221911394, fax: 224911061, mobil 721619699

Jindřich Hašek: Biotechnologický ústav AV ČR, Průmyslová 595, 252 50 Vestec, hasekjh@seznam.cz

Správce stránky