Krystalografická společnost, 
Regionální komitét IUCr
pořádají kolokvium

Struktura 2024

s 16. studentskou přehlídkou

 

 

16.-20.9.2024
Loučná nad Desnou
Hotel Dlouhé Stráně

Sponzoři, vystavovatelé 


  

 


Program kolokvia tradičně obsahuje celou škálu současné krystalografie a strukturní analýzy.
Studentská přehlídka, kurs CCTBX (The Computational Crystallography Toolbox)
Synchrotron Solaris

 Příprava konference

Vědecká rada Krystalografické společnosti

Kontakty: 

Radomír Kužel, Matematicko-fyzikální fakulta UK,  Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2, radomir.kuzel@matfyz.cuni.cz, tel. 221911394, fax: 224911061, mobil 721619699

Jindřich Hašek: Biotechnologický ústav AV ČR, Průmyslová 595, 252 50 Vestec, hasekjh@seznam.cz

Správce stránky