Krystalografická společnost - členský poplatek, výzva k úhradě

 

Členský poplatek činí celkem 300,- Kč. Snížený členský poplatek: Vložné pro studenty a důchodce činí 100 Kč. Je možné uhradit najednou členský poplatek na 5 let, tedy na období 2023-2028.

 

Platící účastníci konference Struktura 2023 nemusí již platit vložné na rok 2023.

 

Způsoby platby:

Vložné uhraďte bankovním převodem na účet Krystalografické společnosti č. 162900319/0800, u České spořitelny a.s. Jako variabilní symbol použijte Vaše trojmístné identifikační číslo nebo uveďte jméno do zprávy pro příjemce. Toto číslo zjistíte v registračním systému na adrese www.xray.cz. Tam také zjistíte dokdy máte zaplaceno.

V případě hromadných plateb spojte pro variabilní symbol čísla příslušných členů dohromady a uveďte ve formuláři. Platbu je vhodné zaregistrovat v platebním formuláři v registračním systému na http://www.xray.cz nebo dát o převodu zprávu E-mailem na info@xray.cz. Platbu je možné provádět i platební kartou výběrem této možnosti v registračním systému či žádostí o platební link na info@xray.cz. Tento platební odkaz by měl dorazit na Váš registrovaný E-mail v řádu hodin.

 

Členové KS

mohou získat slevy na některé akce KS, vyhledávat v databázi KS a dostávají vybraná, obecná, čísla časopisu Materials Structure. Tento časopis je také volně k dispozici na stánkách www.xray.cz/ms. Členové mohou o výtisky jednotlivých čísel také požádat mailem na redakci a dle možností jim budou zaslána. Pro většinu čísel je k dispozici ještě několik výtisků. Čísla věnovaná jednotlivým akcím nejsou standardně rozesílána. Členům mohou být nabídnuty online akce. V roce 2023 to bude část konference Struktura 2023. Pro členy, zájemce je ale vyžadována bezplatná registrace na Strukturu 2023.

 

Registrace nečlenů Krystalografické společnosti

Na stránce http://www.xray.cz se můžete též registrovat do databáze zájemců o naše akce bez zaplacení členského poplatku. V tom případě dostáváte informace o akcích E-mailem, ale nemáte nárok na žádné slevy ani tiskoviny jako řádní členové. Tento způsob je vhodný zejména pro odborníky z oblastí jen částečně příbuzných krystalografii a strukturní analýze. Odborné zaměření činnosti Krystalografické společnosti je zřejmé z obsahu členského časopisu dostupného na adrese http://www.xray.cz/ms/.

 

S náměty na konference, semináře, projekty a s nabídkami Vašich přednášek i pořádání Rozhovorů můžete psát na adresu info@xray.cz.