Offers

MFF UK v Praze nabízí zdarma za odvoz:

řadu lamp Chirana IVX pro zdroje Mikrometa
s různými anodami

 

funkční práškový goniometr HZG4 s detektorem  a příslušenstvím

ovládaní a sběr dat z PC (MS-DOS)

k dispozici je i goniometr HZG3
 

samostatný generátor VN Philips PW1830
s držákem standardní rtg lampy

stabilní do režimu 40 kV, 30 mA, včetně,
při vyšším výkonu vypadává

 

 

Výsledek obrázku pro hzg4

ilustrační foto (obdobný typ)

Weissenbergův goniometr

 

 

Celá nabídka platí do 10. 11. 2017.

Kontaktní osoba:

doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
UK MFF
Ke Karlovu 5
121 16 Praha 2
Tel.: 95155 1398
E-mail: danis@mag.mff.cuni.cz