* *

Societies, Groups

in Czech and Slovak Republics

                          related to the topics covered by CSCA

Rada českých vědeckých společností


Union of Czech Mathematicians and Physicists Jednota českých matematiků a fyziků
  Česká fyzikální společnost

 

Czech chemical society

 

Česká společnost chemická

Czech Society for New Materials and Technologies

Česká společnost pro nové materiály a technologie

Czech National Clay Group Česká společnost pro výzkum a využití jílů
The Czechoslovak Association for Crystal Growth (CSACG) Česká společnost pro růst krystalů
Czech Society for Structural Biology Česká společnost pro strukturní biologii

CSCA webmaster