* *

X-Ray and Neutron Laboratories

in Czech and Slovak Republics

Activities, Equipment, Publications

 


X-ray group, Faculty of Mathematics and Physics,
Charles University, Praha
Oddelení strukturní analýzy, MFF UK, Praha
ROTAN, Institute of Physics, Praha Fyzikální ústav AV CR, Laboratoř ROTAN
Laboratory of Crystallography, Institute of Physics, Praha Fyzikální ústav AV CR, Laboratoř krystalografie
Institute of Biotechnology, BIOCEV Biotechnologický ústav, BIOCEV
National Centre for Biomolecular Research
Masaryk University, Brno
Národní centrum pro výzkum makromolekul, PřF MU, Brno
Laboratory of Thin Films and Nanostructures, Faculty of Sciences,
Masaryk University, Brno
Laboratoř tenkých vrstev a nanostruktur, PrF MU, Brno
Group of Neutron Diffraction
Nuclear Physic Institute, Rez near Prague
Skupina neutronové difrakce, UJF, Řež u Prahy
ALMA 
(Academic Materials Research Laboratory of Painted Artworks)
ALMA 
(Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl)
Laboratory of X-ray diffraction (Institute of Geological Sciences, Masaryk university Brno) Laboratoř rtg práškové difrakce (Ústav geologický věd, MU Brno)
Structural Analysis
Institute of Macromolecular Chemistry, CAS, Prague
Strukturni analýza
Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Last page modification : March 3, 2000

CSCA webmaster