Erich Schmid Institute, Leoben, Austria
PhD position in Materials Science & Microelectronics

 


více


 

 

Fyzikální ústav AV ČR, Praha
Konkurz na vedoucí(ho) laboratoře elektronové mikroskopie s kvalifikaci na
TEM


více


 

 

Integra TDS, s.r.o. , Piešany


hledá fyzikálního chemika

více


Institut environmentálních technologií VŠB-TU Ostrava 

přijmeme pracovníka se specializací na měření rentgenové difrakce

více