Katedra chemie a výzkumný tým MATEQ PřF UJEP ( Univerzitě J.E. Purkyně) hledá chemiky na pozici docenta a odborného asistenta v týmu

MATEQ: info o týmu na http://smart-mateq.cz/mateq/

Zájemci kontaktujte: Pavla.Capkova@ujep.cz (proděkan PřF UJEP)

více


Research scientist - Structure analysis using neutron powder diffraction
Institute of Nuclear Physics, Řež

více


 

Erich Schmid Institute, Leoben, Austria
PhD position in Materials Science & Microelectronics

 


více


 

 

Fyzikální ústav AV ČR, Praha
Odborný pracovník VaV / vědecký pracovník pro práci v celoústavní laboratoři rtg. difrakčních metod


více


 

 

Integra TDS, s.r.o. , Piešťany


hledá fyzikálního chemika

více


Institut environmentálních technologií VŠB-TU Ostrava 

přijmeme pracovníka se specializací na měření rentgenové difrakce

více