* *

ESRF - European Synchrotron Radiation Facility

Členství České republiky

 


Členství České republiky v European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) v Grenoblu umožňuje českým pracovníkům vysokých škol, Akademie věd ČR a dalších výzkumných pracovišť, kteří se zabývají základním výzkumem založeným na využití rentgenového záření, pracovat na nejvýkonnějším a nejprestižnějším zdroji rentgenového (synchrotronového) záření nejen v Evropě. Unikátní vlastnosti synchrotronového záření umožní experimentátorům získat takové výsledky, které buď nelze dosáhnout laboratorními zdroji vůbec nebo ve velmi omezené kvalitě. Synchrotronové záření se stalo základním nástrojem pro výzkum v mnoha disciplínách díky unikátní kombinaci mimořádného jasu, stability zdroje, energetické laditelnosti, extrémně malé divergenci, mimořádnému jasu a vysokému toku.

Členství v ESRF umožňuje všem výzkumným pracovníkům z ČR předkládat do ESRF návrhy projektů. Tyto návrhy jsou posuzovány mezinárodními vědeckými panely ESRF výhradně na základě vědecké excelence. V případě, že experiment je schválen, je vědeckému týmu umožněno provést experiment na vybrané experimentální lince (beamline). V tomto případě ESRF hradí experimentátorům veškeré cestovní a pobytové náklady.

Výstavba ESRF začala v roce 1988 a v roce 1994 byl synchrotron otevřen pro první uživatele. Čeští experimentátoři mají smluvně zajištěnu možnost užívat ESRF nepřetržitě od roku 1998, poplatky se platily z programů INGO. Aby si ESRF udržela své přední místo, v roce 2008 byl spuštěn projekt ESRF Upgrade Programme, který formuloval ambiciózní plán obnovy celého komplexu. Jde o kompletní modernizaci, tj. jak zdroje, tak experimentálních stanic, včetně vybavení. Po úspěšném dokončení první fáze byla v květnu 2015 zahájena druhá fáze pod názvem ESRF – Extremely Brilliant Source.

Čeští experimentátoři jsou v ESRF dlouhodobě mimořádně úspěšní a celkový počet směn přidělených na schválené experimenty českých pracovníků dlouhodobě převyšuje hodnoty odpovídající českému procentuálnímu příspěvku. Ten činí 0,55 %. Podle dat poskytnutých ESRF pro poslední roční období počet směn využitých českými uživateli odpovídal členskému podílu 0,72 %, průměr za posledních pět roků dosáhl 0,80 %.  V současné době je členství v ESRF hrazene z projektu Inter – Excellance po dobu 2018 – 2022. Současný podíl ČR v ESRF je 0,60 %.
 

ESRF Newsletter

HERCULES

 ESRF Workshops:

Summer Student Program

Workshops

Acknowledgement

Poprosil bych všechny uživatele, kteří publikují své výsledky získané při experimentu na ESRF aby do „Acknowledgementu“ článku uvedli projekt, který financuje členství v ESRF:

Členství v European Synchrotron Radiation Facility (MŠMT – 33914/2017-1)

Případně aby kontaktovali Petra Obertu (oberta@fzu.cz).

 


Last page modification : July 4, 2019

CSCA webmaster