Zápisy z jednání vědecké rady krystalografické společnosti

15.6. 1999 - Hodonín u Kunštátu

22. 6. 2000 Praha (PřF UK)

22. 11. 2000 Praha (FzU AVČR)