CSCA CSCA CSCA
Krystalografická společnost,
Regionální komitét IUCr,
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT,
Matematicko-fyzikální fakulta UK

si Vás dovolují pozvat na


2. přehlídku studentských a doktorandských prací
z oboru krystalografie a strukturní analýzy

která se bude konat 12.června 1997 v zasedací místnosti na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Břehová 7, Praha 1.

ASCII


Program

9.00
Zahájení :
Prof. RNDr. I. Kraus, DrSc
Prof. Ing. L. Musílek, CSc., děkan FJFI ČVUT
RNDr. J. Hašek, DrSc., předseda Krystalografické společnosti
9.15
Prof. I. Kraus
Výročí Laueho objevu
9.45
Ing. J. Dohnálek (FJFI ČVUT, Praha)
Struktury 6-fosfoglukonat dehydrogenazy z parazitu Trypanosoma brucei a HIV-1 proteazy s inhibitory
10.00
Ing. M. Horký (FJFI ČVUT, Praha)
SAXS měření směsí POE/PMMA}
10.15
Ing. D. Janeba (MFF UK, Praha)
Studium struktury interkalovaných montmorillonitů
10.30
Ing. A. Kláriková (FJFI ČVUT, Praha)
Studium vzniku částic hexagonálních ferritů v systému
Fe2O3-BaO-B2O3 pomocí Mossbauerovy spektroskopie
10.45
Ing. M. Kolega (FJFI ČVUT, Praha)
Difrakční analýza mletých prášků
11.00
Přestávka
11.30
RNDr. M. Čepera (FJFI ČVUT, Praha)
Vysokoteplotní modifikace Ti v PVD tenkých filmech
11.45
Mgr. P. Freundlich (FMMI VŠB, Ostrava)
Nerovnost povrchu v rtg práškové difraktometrii
12.00
RNDr. J. Kečkéš (Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava)
Difrakčná analýza tepelnej degradacie rozhrani ZnO/InP
12.15
Mgr. J. Kopeček (MFF UK, Praha)
Uspořádání a mechanické vlastnosti ve slitině FE3Al
12.30
J. Lhotka (MFF UK, Praha)
Studium struktury tenkých vrstev TiN
12.45
Ing. M. Malá (FAV ZČU, Plzeň)
Epitaxiální nesoulad
13.00
J. Pavelka (PřF MU, Brno)
Rtg spektrometrie kovových multivrstev za vyšších teplot
13.15
Ing. E. Scholtzová (Ústav anorg. chémie, Bratislava)
Studium struktury vrstevnatých silikátov metodami kvantovej chémie
13.30
Mgr. I. Smatanová (PřF MU, Brno)
Krystalové struktury oxo-, peroxo sloučenin vanadu
13.45
Zakončení semináře