Fyzikální vědecká sekce JČMF a její Odborná skupina synchrotronového záření,
Krystalografická společnost,
Fyzikální ústav AV ČR,
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Vás zvou na seminář

Možnosti využívání Evropského zdroje synchrotronového záření
 (European Synchrotron Radiation Facility - ESRF)
v přírodních, technických a lékařských vědách pro uživatele z ČR,

který se koná ve středu 20. ledna 1999 ve 14 hod.
ve velké posluchárně č.103 FJFI v Břehové ulici č. 7, Praha

Program:

1. Úvod (V. Dvořák, FZÚ)
2. Popis zdroje, jeho charakteristiky a možnosti využití v různých oborech (J. Hrdý, FZÚ)
3. Podávání návrhů projektů a praktická organizace experimentů (J. Vacínová, MFF UK)
    Přestávka (15:00 - 15:10)
4. Studium struktury a dynamiky proteinů (J. Hašek, ÚMCH AV ČR)
5. Studium elektronové struktury pevných látek absorpčně-spektroskopickými metodami (J. Vacínová,   MFF UK)
6. Rentgenová topografie (M. Polcarová, FZÚ)
7. Diskuse (od 16 hod.)

J. Dittrich, předseda FVS JČMF
J. Hrdý, předseda Odborné skupiny synchrotronového záření
J. Hašek,  předseda Krystalografické společnosti
V. Dvořák, ředitel FZÚ 
L. Musílek, děkan FJFI

Podrobné informace o ESRF naleznete na adrese: http://www.esrf.fr/, eventuálně i další informace na e-mail adresách hrdy@fzu.cza vacinova@karlov.mff.cuni.cz .