303. ROZHOVORY

Krystalografická společnost, Regionální komitét českých a slovenských krystalografů
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Maloúhlový rozptyl (small-angle scattering - SAXS, SANS)

Čas:
čtvrtek 17. 5. 2018
Místo:
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 5, Praha 2, posluchárna F2, 1. patro
Doprava:
od stanice metra C (také tramvaje 4, 6, 11, 16, 22, 23) I. P. Pavlova, pěšky kolem restaurace U Kalicha, cca 10 minut pěšky

Rozhovory jsou pořádány spolu s pravidelným seminářem Nanomateriály

Program

14.00 - 17:00
 
Jan Ilavský (Argonne National Laboratory, USA) 
You got Small-Angle Scattering curve. What next? (examples)
 
Vasyl Ryuktin (Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež)
In-situ SANS study of precipitates nanostructure in single crystal Ti15Mo
 
L. Karge, R. Gilles, D. Mukherji, Pavel Strunz (Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež), P. Beran, M. Hofmann, J. Gavilano, U. Keiderling, O. Dolotko, A. Kriele, A. Neubert, J. Roesler, W. Petry
The influence of C/Ta ratio on TaC precipitates in Co-Re base alloys investigated by small-angle neutron scattering.
 
Peter Hoghoj, Jerome Boutant (Xenocs, France) 
Exploring the very small : applications of SAXS/WAXS in the lab
 
Jan Ilavský (Argonne National Laboratory, USA) 
You got Small-Angle Scattering curve. What next? (examples, 2nd part)
 
 
Závěr, exkurze v laboratořích. Laboratorní systém XEUSS 2.00 pro maloúhlový rozptyl.

 

Za organizátory: M. Dopita, R. Kužel, V. Holý