302. ROZHOVORY

Kryštalografická spoločnosť 
Regionálny komitét českých a slovenských kryštalografov
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied
Čas:
streda 11. 10. 2017 od 9:00
Místo:
Ústav molekulárnej biológie SAV, Dúbravská cesta 21, Bratislava
Doprava:
- autobusom (21, 83, 84) na zastávku Mokrohájska, ďalej pešo
- autom - v smere od Brna treba odbočiť ešte pred tunelom Sitina na Patrónku a pred Patrónkou doprava na kruhový objazd a potom do areálu SAV. Ďalej  
   pokračujte cez areál smerom späť na Brno (ponad tunel Sitina) až na koniec areálu.

 

Kryštalografia proteinov, nič jednoduchšie?

 

Príďte sa pochváliť, poradiť, posťažovať, alebo len porozprávať, tešíme sa na Vás.


Vstup na Rozhovory je voľný, ale účasť je potrebné nahlásiť na e-mail lubica.urbanikova@savba.sk do 6.10.2017Za organizátorov: Ľubica Urbániková, tel. +421 2 59307483 alebo 3