298. ROZHOVORY

Krystalografická společnost 
Regionální komitét Českých a slovenských krystalografů
Ústav makromolekulární chemie AV ČR 
Čas:
pátek 6. 11. 2015
Místo:
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Doprava:
Metro A, stanice Petřiny. Tramvaje 1, 18. Autobus 191

Krystalografie a rtg metody studia materiálů 

10.00
Václav Janovec (Fyzikální ústav AV ČR, Praha)
Patří studium doménových struktur do krystalografie?
10.30
Milan Rieder
Co vypovídá globální statistika mineralogického systému o krystalochemii prvků
11.10
Dušan Korytár (Elektrotechnický ústav SAV, Piešťany)
Rtg kryštálová optika
11.40
Ľubomír Čaplovič (Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave, Trnava)
Štruktúra a vlastnosti tvrdých povlakov na nástroje. Štruktúrna analýza na Ústave materiálov MTF STU v Trnave
 
oběd
 
13.15
Lubomír Sodomka (TU Liberec)
Nanovlákna, nové struktury vláken, jejich projevy a vlastnosti
13.45
Pavla Čapková (Přírodovědecká fakulta, UJEP v Ústí nad Labem)
Kombinace RTG difrakce a molekulového modelování při řešení struktur s omezenou uspořádaností
14.15
Jindřich Hašek (Biotechnologický ústav AV ČR, Praha)
Využití rtg difrakce při řešení problémů strukturní  biologie v rámci projektu BIOCEV
 
14.45
Edmund Dobročka (Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava)
Využitie lineárnych skenov pri analýze epitaxných vrstiev.
15.15
Miloš Steinhart (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha, Univerzita Pardubice)
SWAXS za vysokých tlaků
 
15.45
Radomír Kužel (MFF UK v Praze), Josef Buršík, Robert Uhrecký, Miroslav Soroka (Ústav anorganické chemie AV ČR v Řeži u Prahy)
Silně orientované magnetické vrstvy

Všichni přednášející oslavili v letošním roce svá významná kulatá životní jubilea, další jubilanti se zúčastní.

Jindřich Hašek, Miloš Steinhart

V místní jídelně je možné zakoupit oběd. V době přestávky Rozhovorů je ale možné, že nabídka již bude omezená. V případě, že si přejete rezervovat určité jídlo z nabídky, napište na adresu
hasekjh@seznam.cz svůj požadavek z výběru níže. Nejpozději do čtvrtka 5.11. ráno.

Krupicová polévka  s vejci

1.  Hovězí orient s rýží

2.  Ovocné knedlíky s tvarohem

3.  Těstovinový salát s kuřecím masem

4.  Vepřový kotlet se šunkou a sázeným vejcem, brambor