297. ROZHOVORY 

Krystalografická společnost 
Regionální komitét Českých a slovenských krystalografů
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
Čas:
pátek 6. 2. 2015
Místo:
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, Břehová 7, Praha 1, atrium v přízemí (mapa)
Doprava:
Metro A, stanice Staroměstská. Tramvaj č. 18, zastávka Staroměstská, resp. č. 17, zastávka Právnická fakulta

U příležitosti 60. výročí FJFI ČVUT

9:30
Zahájení a úvodní slovo prof. Nikolaj Ganev, děkan fakulty prof. Igor Jex
9:40
Viliam Múčka (Katedra jaderné chemie FJFI ČVUT)
Prášková difrakce na KJCH
10:00
Václav Čuba (Katedra jaderné chemie FJFI ČVUT)
Syntéza a rentgenová difrakce nanoprášků
10:20
Jan Bárta (Katedra jaderné chemie FJFI ČVUT)
Příprava a výzkum nanočástic syntetických granátů
10:40
Tereza Pavelková (Katedra jaderné chemie FJFI ČVUT)
Radiační příprava oxidických jaderných paliv
11:00
Přestávka, občerstvení
11:20
Lenka Procházková (Katedra jaderné chemie FJFI ČVUT)
Fotoindukovaná příprava nanoscintilátorů na bázi ZnO a strukturní analýza
11:40
Vítězslav Jarý (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha, odd. optických materiálů)
Scintilátory na bázi ternárních sulfidů
12:10
Přemysl Beran (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i)
Nano" a "kvazi" v neutronové difrakci.
12:30
Přestávka, občerstvení
13:15
Peter Oberta (Rigaku Innovative Technologies Europe, Praha)
Difraktometrie Rigaku
13:30 - 14:30
Exkurze do laboratoří KJCH; Rigaku MiniFlex 600

Organizační pokyny: 

Vstup na Rozhovory je volný, ale účast prosím nahlaste na adrese: lenka.prochazkova@fjfi.cvut.cz
Ubytování – je možno po domluvě zajistit, kontakt: tereza.pavelkova@fjfi.cvut.cz

Nikolaj Ganev, Václav Čuba