296. ROZHOVORY

Krystalografická společnost 
Regionální komitét Českých a slovenských krystalografů
Ústav makromolekulární chemie AV ČR 
Čas:
pátek 12. 12. 2014
Místo:
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Doprava:
Konečná tramvají 1, 2, 18 na Petřinách.

Krystalografie ve fyzice a chemii

9:30 - 9:45
Radomír Kužel (MFF UK v Praze)
Zahájení a  vzpomínka na profesora Hanse Wondratschka, čestného člena Krystalografické společnosti a spoluautora 1. dílu Mezinárodních krystalografických tabulek, další informace a vyhlášení fotosoutěže
9:45 - 10:25
Pavol Šutta (Nové technologie - Výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni)
10 let výzkumu tenkých vrstev na NTC ZČU v Plzni
10:30 - 11:10
Matej Jergel (Fyzikální ústav SAV, Bratislava)
Ex-situ a in-situ diagnostika tenkých vrstiev metodou GISAXS (Grazing Incidence Small-Angle X-ray Scattering)
11:15 - 11:30
Přestávka
11:30 - 12:15
Bohumil Kratochvíl, Michal Hušák, Jan Čejka, Eliška Skořepová (Ústav chemie pevných látek, VŠCHT Praha)
Rtg krystalografie ve službách farmacie
12:15 - 12:45
Jindřich Hašek (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha)
Dostupnost strukturních databází v České republice.
(Cambridge database of organic compounds, and macromolecular related databanks PDB, NDB, BMRB, PDBsum, PDBWiki, Proteopedia, models, polymers, drugs,
ligands, interfaces, atd.)   
12:45 - 13:00
Petr Mikulík (Přírodovědecká fakulta MU v Brně, CEITEC)
European Synchrotron User Organisation (ESUO) a portál WayForLight.eu
 
13:00 - 15:00
           Schůze vědecké rady Krystalografické společnosti a regionálního komitétu IUCr
 

Někteří přednášející oslavili v letošním roce svá významná kulatá životní jubilea, další jubilanti se zúčastní

Jídelna  v budově ÚMCH AV ČR je otevřená pro veřejnost a je možné platit u pokladny v hotovosti a nebo poukazkami Edenred. 
Týdenní menu je na adrese” http://www.stravovanihvezdicka.cz/menu.pdf

Fotografie z Rozhovorů

 

Jindřich Hašek, ÚMCH AV ČR
tel. 296 809 390, hasek at imc.cas.cz