295. ROZHOVORY

Krystalografická společnost 
Regionální komitét českých a slovenských krystalografů
Fyzikální ústav AV ČR 
Čas:
středa 22. 10. 2014, začátek v 10.00
Místo:
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., pracoviště Cukrovarnická 10, zasedací místnost knihovny (budova A, 1. patro) GPS: 50°5'40.379"N, 14°23'5.250"E
Doprava:
Ze stance metra Hradčanská tramvaj 1, 18, (směr Petřiny), nebo 25 (směr Vypich) –  do zastávky “Vozovna Střešovice“, odtud pěšky cca 350 m Cukrovarnickou ulicí, zprvu podél boční (jižní) zdi bývalé vozovny.

Program

10.00
Michal Dušek (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha, odd. strukturní analýzy)
Úvod, představení oddělení strukturní analýzy
10.20
Lukáš Palatinus (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha, odd. strukturní analýzy)
Pokroky ve strukturní analýze pomocí elektronové difrakční tomografie
10.40
Cinthia Antunes Correa (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha, odd. strukturní analýzy)
EDT, PED and dynamical refinement for the structural analysis of Ni3Si2
 
11.10 Přestávka, občerstvení
 
11.30
Vítězslav Jarý (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha, odd. optických materiálů)
Novinky ve výzkumu scintilačních a luminiscenčních materiálů ve Fyzikálním ústavu
12.00
Karel Knížek (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha, odd. magnetik a supravodičů)
Krystalové a magnetické struktury oxidových materiálů

12.30 Oběd

13.30
Jan Rohlíček (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha, odd. strukturní analýzy)
Inspirující příklady řešení krystalové struktury polykrystalických látek
14.00
Jakub Plášil (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha, odd. strukturní analýzy)
Krystalografie minerálů 6+
14.30
Václav Eigner (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha, odd. strukturní analýzy)
Programy Jana2006 a Crystals, přednosti a slabiny
15.00
Jiří Hybler (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha, odd. strukturní analýzy)
Struktura cronstedtitu-1M
 
15.30 Občerstvení a exkurze
 
1) Čtyřkruhový difraktometr Gemini A Ultra (Oxford Diffraction)
2) Práškový difraktometr Empyrean (Panalytical)
3) Elektronový mikroskop CM120 s precesí (Philips)

Obědy v místní jídelně lze objednat e-mailem do 17.10. u sekretářky oddělení strukturní analýzy paní Pilné na adrese pilna@fzu.cz
Cena oběda 65 Kč, výběr z pěti jídel. Ti kteří si objednají, dostanou e-mailem jídelní lístek, a do 21. 10. do 7 hodin ráno musí nahlásit výběr jídla. Jinak automaticky obdrží jídlo č. 1.

V blízkém okolí je také několik restaurací:
Restaurace Calvera, Na Ořechovce 250/30, 162 00 Praha 6, Střešovice, www.calvera.cz 
Restaurace Na Ořechovce, Východní 250/7, 162 00 Praha 6, Střešovice, www.restauracenaorechovce.cz 
Hostinec Na Staré vozovně, Patočkova 460/4, 162 00 Praha 6, Střešovice (v areálu Muzea MHD, bývalé vozovny Střešovice) www.staravozovna.cz  

Ubytování Ubytování: před Rozhovory nebo po nich je možno objednat v Hotelu u Sládků Bělohorská 130, Praha 6 – Břevnov. Rezervace přes webové stránky www.hotelusladku.cz. Ceny 1000/1310/1675 Kč za 1-/2-/3-lůžkový pokoj.
Žádosti o rezervaci levnějšího ubytování na kolejích na Petřinách posílejte na adresu kuzel@karlov.mff.cuni.cz do 10.10.2014

Za organizátory: J. Hybler