Krystalografická společnost
Regionální komitét českých a slovenských krystalografů;

294. ROZHOVORY

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

 

2014 
Mezinárodní rok krystalografie

Od biologie po materiálový výzkum,
od proteinů po nanomateriály

Čas:
středa 23. 4. 2014, začátek v 9.00, konec v 18.00
Místo:
Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 (naproti Národnímu divadlu)
Doprava:
Pěšky z centra (Václavské nám., Můstek) nebo tramvaje 6, 9, 18, 22, 17 (www.dpp.cz)
 
Reklama-leták (pdf)

Foto z akce

Program - překlad části oficiální brožury UNESCO

Harmonogram

9:00 
Zahájení
Intermezzo I - krystalografie přesahující hranice oborů (R. Kužel)
9:15 - 9:40
S. Daniš (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta)
Jak sněhová vločka k Nobelovým cenám přišla aneb proč je letošní rok Mezinárodním rokem krystalografie
9:40 - 9:50
Intermezzo II - možnosti monokrystalové difrakce (R. Kužel)
9:50 - 10:10
J. Hašek (Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Nobelovy ceny v krystalografii
10:10 - 10:40
Intermezzo III - Historie krystalografie na území Československa (R. Kužel)
 
E. Těšínská (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha)
Mezinárodní krystalografická unie a členství Československa
 
I. Kraus (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha)
Profesorka Adéla Kochanovská
 
10:40 - 11:00 Přestávka
 
11:00 - 11:25
J. Fábry (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Geometrické vztahy v některých Santiniho stavbách
11:25 - 12:10
J. Dohnálek, J. Hašek (Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. Praha)
Proteinová krystalografie

12:10 - 13:15 Přestávka

13:15 - 13:30
Intermezzo IV - Možnosti práškové difrakce, Prášková difrakce na Marsu (R. Kužel)
13:30 - 14:00
B. Kratochvíl (VŠCHT, Praha)
Krystalografie a farmaceutický průmysl
14:00 - 14:30
M. Kotrlý (Kriminalistický ústav Praha)
Využití práškové difrakce ve forenzní praxi 
14:30 - 14:50
S. Švarcová (Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl, společné pracoviště ÚACH AV ČR, v.v.i. a AVU v Praze)
Staří mistři difraktující. Krystalografický výlet za pigmenty Českých zemí
14:50 - 15:10
Ľ. Smrčok (Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava)
Kryštalografia na Limes Romanus
15:10 - 15:30
D. Havlíček (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta)
Prášková rentgenová difrakce jako užitečný nástroj ke sledování polutantů v ovzduší
15:30 - 15:50
Z. Pala, K, Kolařík (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha)
Rentgenová difrakce ve výrobních technologiích

15:50 - 16:10 Přestávka

16:10 - 16:30
J. Fikáček (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta)
Krystalová struktura a magnetické vlastnosti
16:30 - 16:50
M. Dušek (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Modulované struktury
16:50 - 17:10
S. Vratislav (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha)
Neutronová difrakce
17:10 - 17:30
S. Daniš (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta)
Rozptyl rtg záření na nanostrukturách
17:30 - 17:50
M. Klementová (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Elektronová krystalografie a její využití při charakterizaci nanomateriálů
17:50 - 18:10
V. Čuba, J. Bárta (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha)
Prášková difrakce v jaderné chemii

Rozhovory se konají přesně v den 102. výročí prvního zásadního Laueova experimentu.

Seznam registrovaných

 

Za organizátory: R. Kužel, J. Hašek