292. ROZHOVORY

Krystalografická společnost 
Regionální komitét Českých a slovenských krystalografů
Ústav makromolekulární chemie AV ČR 
Čas:
pátek 13. 12. 2013
Místo:
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Doprava:
Konečná tramvají 1, 2, 18 na Petřinách.

Krystalografie v chemii a fyzice

9.00-10.00  Občerstvení, neřízené diskuse, neformální schůze rady
 
10.00-13.00 
 
Jiří Kulda (ILL Grenoble)
Nano-scale order and dynamics in Pb-based relaxor ferroelectrics.
 
Václav Holý (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta)
          Struktura topologických izolátorů
 
David Havlíček (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta)
Využití práškové difrakce ke sledování tuhých polutantů v ovzduší
Pavel Vojtíšek (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta)
Stereochemie
 
Marian Koman (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava)
Nové meďnaté tetramérne komplexy

Přednášející oslavili v letošním roce svá významná kulatá životní jubilea.

Schůze vědecké rady Krystalografické společnosti se uskuteční od 13.30

Zájemci o oběd v budově UMCH si mohou vybrat z pěti chodů nabízených na
stránkách
http://www.stravovanihvezdicka.cz/contact.php#.UpW-IOLXv1A

Do boxu "zpráva" napište: pátek 13.12, číslo vybraného menu a svoje jméno. Při příchodu do jídelny zazvoňte na zvoneček u pokladny, nahlašte svoje jméno, zaplaťte (je možné použít stravenky) a jděte k výdejnímu pultu. Jídelní lístek je týdenní, takže vybírat můžete jen od 9.12 do 12.12.
Ceny jsou (1,2,3) 75 Kč (4)  85 Kč, (5) 96 Kč.

 

Jindřich Hašek, ÚMCH AV ČR
tel. 296 809 390, hasek at imc.cas.cz