291. ROZHOVORY

Krystalografická společnost, Regionální komitét českých a slovenských krystalografů
Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita a Vysoké učení technické (VUT), Brno

u příležitosti otevření laboratoře rtg strukturní analýzy v CEITECu

Čas:
pondělí 17. 6. 2013 
Místo:
Fakulta strojního inženýrství (FSI), Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologii (FEKT), VUT Brno, Technická 10, posluchárna FEKT 1.36
Doprava:
šalinou 12 (např. z hlavního nádraží cca 20 min): na zastávku Červinkova, pak po nadchodu na ulici Technická, nebo na konečnou Technologický park, pak po ulici Podnikatelská (v obou případech pěšky 600-700 m)

Program

10.00
Petr Mikulík (Masarykova univerzita, Brno)
Zahájení
10.10
Mojmír Meduňa (Masarykova univerzita, Brno)
Struktura heteroepitaxních mřížkově nepřizpůsobených materiálů
10.35
Ondřej Caha (Masarykova univerzita, Brno)
Strukturní vlastnosti epitaxních vrstev topologických izolátorů - porovnání laboratorních zdrojů s různými výkony
11.00
Tomáš Roch (Univerzita Komenského, Bratislava)
Rtg. analýza tenkých vrstiev a povlakov v CEFKS KEF FMFI UK v Bratislave
11.25
Jiří Maršík (Rigaku Innovative Technologies Europe, Praha)
Difraktometrie Rigaku
 
11.40-12:45 
Přestávka na oběd
 
12.45
Pavla Roupcová (Vysoké učení technické, Brno
Magneticky měkké nanokrystalické materiály
13.10
Marek Pasciak (Fyzikální ústav, Praha
Probing local structure with diffuse scattering
13.30
Michal Dušek (Fyzikální ústav, Praha
Malé molekuly, které se nám nepodařilo dobře změřit
13.50
Závěr, možnost exkurze ke dvěma novým difraktometrům Rigaku SmartLab

Plánek

    Za organizátory: P. Mikulík 

Rozhovory CSCA