288. ROZHOVORY

Krystalografická společnost 
Regionální komitét Českých a slovenských krystalografů
Ústav makromolekulární chemie AV ČR 
Čas:
pátek 2. 12. 2011, začátek v 9.30
Místo:
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Doprava:
Konečná tramvají 1, 2, 18 na Petřinách.

Krystalografie v chemii, fyzice a biologii

9.00-10.00  Občerstvení, neřízené diskuse, neformální schůze rady
 
10.00-12.20 
 
Ivo Kraus (FJFI ČVUT Praha)
Rentgenové záření ve vývoji české fyziky
 
Ladislav Pína (Rigaku Innovative Technologies Europe, s.r.o.)
Rentgenová optika v České republice - historie a současnost
 
Marian Čerňanský (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i)
Význam momentů v profilové analýze
 
Vladimír Sklenář (Přirodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno)
Quo Vadis? NMR as an eminent tool for structural and systems biology
Jaroslav Maixner (VŠCHT Praha)
Laboratoř rentgenové difraktometrie a spektrometrie - historie a současnost.

        Předání diplomů

13.00-14.45 
Dalma Gyepesová (Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava)
Niektoré aspekty štrukturného výskumu vybraných anorganických zlúčenín
 
Fedor Valach (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Štruktúrne korelácie v chemickej kryštalografii
 
Milan Petrák (Výzkumný ústav anorganické chemie, Ústí nad Labem)
Radomír Kužel (MFF UK Praha)
Vzpomínka na přátele československé krystalografie - Prof. Petera Klimanka a Prof. Roberta L. Snydera 

Přednášející oslavili v letošním roce svá významná kulatá životní jubilea (kromě RK).

Schůze vědecké rady Krystalografické společnosti se uskuteční od 15.00

Máte-li zájem o oběd po Rozhovorech (viz níže), pošlete zprávu na adresu duskova@imc.cas.cz nejpozději do středy 30.11. Cena 70 Kč, minutka 90 Kč. 

 

Jindřich Hašek, ÚMCH AV ČR
tel. 296 809 390, hasek at imc.cas.cz

FOTO z Rozhovorů