287. ROZHOVORY

40 rokov RTG laboratória v U.S. Steel Košice 

Krystalografická společnost 
Regionální komitét Českých a slovenských krystalografů
Výskumný ústav U. S. Steel Košice
Čas:
piatok 4. 11. 2011
Miesto:
Výskumný ústav U. S. Steel Košice, Vstupný areál U. S. Steel
Doprava:
z mesta je to konečná zastávka všetkých električiek označených R 1-7.
Stravovanie:
zabezpečené v závodnej jedálni. V prípade záujmu prosím včas nahlásiť (týždeň vopred).  Výber z 8 jedál včítane diety a makrobiotickej stravy, cena 2,70,-EUR (bude upresnené)

Predbežný program

9:00-10:00 Privítanie účastníkov a exkurzia odboru Metalografia so zameraní na RTG laboratórium.
 
10.00
Katarína Lacková (UPJŠ Košice)
Komplexné zlúčeniny Cu(II) obsahujúce trikyánmetanid a N-donorové chelátové ligandy
10.20
Lucia Váhovská (UPJŠ Košice)
Príprava a štruktúrna analýza koordinačných zlúčenín Fe(II) a Co(II) s N-donorovými bidentátnymi ligandami. 
10.40
Peter Vranec (UPJŠ Košice)
Štvorcovo-planárne komplexy Pd – analógy cisplatiny a karboplatiny
11.00
Miroslav Almáši (UPJŠ Košice)
Štúdium štruktúry komplexov typu [Ln(FOR)3]n použitím HE-XRPD
11.20
Nela Pavlišáková (UPJŠ Košice)
Štruktúra vybraných komplexov niklu a kobaltu s 2,2´-dipyridylamínom ako blokujúcim ligandom
11.40
Ivan Větvička (FJFI ČVUT v Praze)
Vliv tečení na texturu obalových trubek ze slitiny Zr1Nb zkoumaný neutronovou difrakcí.
 
12.00-13:00 
Obedňajšia prestávka.
 
13.00
Lucia Hrabčáková (U. S. Steel Košice
Využitie metodiky EBSD v podmienkach USS Košice
13.30
Martin Černík (U. S. Steel Košice
História rtg laboratória od roku 1971. Činnosť, výsledky a zaujímavé riešenia - textúr, vnútorných napätí a fázového zloženia.

Martin Černík, U.S. Steel Košice
 MCernik@sk.uss.com