285. ROZHOVORY

Krystalografická společnost 
Česká společnost pro strukturní biologii
Regionální komitét českých a slovenských krystalografů
Ústav makromolekulární chemie AV ČR 
Čas:
pondělí 20. 9. 2010, začátek ve 13.00
Místo:
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Doprava:
Konečná tramvají 1, 2, 18 na Petřinách.

Prediction of Structure and Dynamics of Biomacromolecules

13.00-16.00  
Samuel Coulbourn Flores (Stanford University)
Prediction of Hinge Regions in Proteins. 
The Hinge Atlas, MolMovDB servers, and Molecular Motion Database.
Bohdan Schneider (Biotechnological institute, Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha)
František Pavelčík (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno)
Local Nucleic Acid Conformations from Experimental Data 
Coffee break (+ software installation)
 
Samuel Coulbourn Flores (Stanford University)
Tutorial on the RNABuilder. 
Fundamentals and Applications.

Participants may use their own Windows, Mac, or Linux laptops. 

Jindřich Hašek, ÚMCH AV ČR
tel. 296 809 390, hasek at imc.cas.cz