284. ROZHOVORY

Krystalografická společnost 
Regionální komitét českých a slovenských krystalografů
Fyzikální ústav AV ČR 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Čas:
úterý 18. 5. 2010, začátek v 10.00
Místo:
Fyzikální ústav AV ČR, Cukrovarnická 10, zasedací místnost knihovny (budova A, 1.patro)
Doprava:
Tramvaje 1, 2, 18 - zastávka “Vozovna Střešovice“, tramvaje 22, 15 - zastávka “Brusnice”

U příležitosti významného životního jubilea Prof. Milana Riedera

10.00
Ivo Kraus (FJFI ČVUT, Praha)
Laudacio
10.10
Mariana Klementová (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Od precese k precesi
10.30
Lukáš Palatinus (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
How bad is too bad?
 
10.50 Přestávka
 
11.00
Paola Comodi (Università di Perugia, Dip. di Scienze della Terra Piazza Università , Italy)
HP-HT mineral physics and the implication for geosciences
11.20
Sabrina Nazzareni (Università di Perugia, Dip. di Scienze della Terra Piazza Università , Italy)
High pressure behavior of gypsum
11.40
František Laufek (Česká geologická služba, Praha)
Aplikace experimentální mineralogie na systémy obsahující Te a Se

12.00 Oběd

13.00
Ľubomír Smrčok(Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislavaa)
Dynamika vodíkov v 1:1 a 2:1 vrstevnatom silikáte pomocou neelastického rozptylu neutrónov
13.20
Robert Gyepes (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
Monokrystalová struktura uspěšně vyřešena. Víme tedy vše?!
13.40
Jan Fábry (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Poznámky ke konfiguraci aminové skupiny -NH2
 
14.00 Přestávka
 
14.20
Roman Skála (Geologický ústav AV ČR, Praha)
Experimentally shock-loaded dolomite: TEM and XRD study
14.40
Milan Rieder (Praha)
Strastiplné cesty k objevům
15.00
Michal Dušek (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
O oddělení strukturní analýzy + následná exkurze

Obědy lze objednat do 14.5. na adrese klemari@fzu.cz. Cena oběda 57 Kč, výběr ze 3 jídel (bude upřesněno 14.5.).

Ubytování před Rozhovory nebo po nich je možno objednat v Hotelu u Sládků ( http://www.hotelusladku.cz,  Bělohorská 130, Praha 6 – Břevnov), kde je možnost ubytování za snížené ceny [jednolůžkový pokoj = 570 CZK (22.8 E), dvoulůžkový pokoj = 765 CZK (30,6 EUR), třílůžkový pokoj = 945 CZK (37,8 EUR)]. Rezervujte si pokoj přes webové stránky www.hotelusladku.cz a do poznámky uveďte MR 70.

Večeře s oslavencem proběhne buď v předvečer Rozhovorů 17.5. nebo večer po Rozhovorech. Zájemci nechť oznámí svoji preferenci na adresu klemari@fzu.cz.


Za organizátory: M. Klementová, J. Hybler