283. ROZHOVORY

Krystalografická společnost 
Regionální komitét českých a slovenských krystalografů
Ústav makromolekulární chemie AV ČR 
Čas:
pátek 11. 12. 2009, začátek v 9.30
Místo:
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Doprava:
Konečná tramvají 1, 2, 18 na Petřinách.

Strukturní analýza

9.30  
Antonín Fingerland (Praha)
Jak z vědy ven
10.00
Jiří Dubský (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Praha)
Využití difrakce při studiu procesu plazmatického stříkání
10.30
Pavol Šutta (NTC, Západočeská univerzita v Plzni)
Výzkum materiálů pro fotovoltaické technologie II. a III. generace na NTC ZČU v Plzni

11.10 Přestávka s občerstvením
 
11.30
Jiří Kameníček (Univerzita Palackého v Olomouci)
Rtg difrakce na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého – historie a současnost
12.00
Richard Pažout (VŠCHT, Praha)
Chemismus a krystalové struktury vybraných přírodních sulfosolí Ag-Pb-Bi-Sb
12.30
Petr Bezdička (Ústav anorganické chemie AV ČR,v. v. i., Řež u Prahy)
Všední den jednoho rentgenáře

13.30 Společná schůze vědecké rady a regionálního komitétu IUCr (příprava voleb a kolokvia)

Všichni přednášející oslavili v letošním či loňském roce svá významná kulatá životní jubilea.

Zájemci o ubytování před Rozhovory nebo po nich, nechť se co nejdříve ozvou na adresu kuzel@karlov.mff.cuni.cz. Nejpozději do 4.12.

Za organizátory: J. Hašek, R. Kužel