282. ROZHOVORY

Krystalografická společnost 
Regionální komitét českých a slovenských krystalografů
Výzkumný Ústav Anorganické Chemie, a.s.
Čas:
středa 4. 11. 2009, začátek v 10.00 hod
Místo:
VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, Ústí nad Labe
Doprava:
vlakem do stanice Ústí nad Labem Hlavní nádraží a odtud cca 15 min.pěšky směr Spolchemie 
vlakem do stanice Ústí nad Labem Západ, přejít silnici k VÚAnCh, a.s. 
autem, parkování možno po domluvě na uzavřeném parkovišti ve VÚAnCh, a.s. pokud byste měli zájem o parkovací místo dejte předem vědět na níže uvedený e-mail

Program

10.00  
Milan Petrák (VÚANCH, a s., Ústí nad Labem)
Úvodní slovo ředitele společnosti
10.10  
Milan Petrák (VÚANCH, a s., Ústí nad Labem)
Historie rentgenového pracoviště ve VÚAnCh, a.s.
10.30  
Petr Ryšánek (VÚANCH, a s., Ústí nad Labem)
Využití práškové rtg. difraktometrie k analýze a sledování likvidace azbestu
11.00  
Nikolaj Ganev (FJFI ČVUT, Praha)
Aplikace rtg. difrakční tenzometrie ve strojírenství a materiálovém výzkumu
11.45
Přestávka na kávu
12.00  
Petr Antoš (VÚANCH, a s., Ústí nad Labem)
Využití rtg. metod pro charakterizaci pigmentů a nátěrových hmot
12.20  
Oleg Bortnovskyi (VÚANCH, a s., Ústí nad Labem)
Využití práškové rtg. difrakční analýzy při vývoji geopolymerů
12.40  
Petr Koutník (VÚANCH, a s., Ústí nad Labem)
Využití práškové rtg. difrakční analýzy při vývoji technologie výroby kalciumaluminátů
 
13.00
Raut pro všechny účastníky
Po skončení rautu je možná exkurze do prostor VÚAnCh, a.s.

Vstup na Rozhovory je volný, ale je nutné nahlásit účast na e-mail: petr.rysanek@vuanch.cz do 23.10.2009

Za organizátory: Petr Ryšánek