281. ROZHOVORY

Krystalografická společnost 
Regionální komitét českých a slovenských krystalografů
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Čas:
pondělí 20. 7. 2009, začátek ve 13.00
Místo:
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Doprava:
Konečná tramvají 1, 2, 18 na Petřinách.

Zdroj rentgenového záření Compact Light Source

13.00  
Jan Dohnálek (ÚMCH AV CR, v.v.i., Praha)
Compact Light Source a jeho možnosti
13.40
Všeobecná diskuse zaměřená na parametry zdroje, potenciální využití a na přístup externích uživatelů
14.30
Pracovní diskuse o výzkumném programu Strukturní biologie a proteinového inženýrství projektu BIOCEV (občerstvení zajištěno)

16.00 Závěr

Více o zdroji

Za organizátory:  J. Dohnálek (Garant přípravy pracoviště Strukturní biologie a difrakce projektu BIOCEV), J. Hašek