280. ROZHOVORY

Kryštalografická spoločnosť
Regionálny komitét českých a slovenských kryštalografov
Ústav anorganickej chémie SAV
 
Čas:
štvrtok 11. 6. 2009
Miesto:
Ústav anorganickej chémie SAV, Dúbravská cesta, Bratislava, zasadicia miestnosť 107
Doprava:
Doprava: z Hlavnej železničnej stanice najprv peši nadol po pravej strane, zahnúť doprava a odtiaľ autobusom 21  alebo 63 (“pätnásťminútový” lístok, 50 centov) na zastávku Patrónka.  Z autobusovej stanice  Mlynské Nivy  autobusom č. 21 (“hodinový” lístok, 70 centov ) na zastávku Patrónka. Na zastávke Patrónka do podchodu a potom doprava a rovno asi 200 m k hlavnej bráne SAV. Budova ÚACH je asi 100 m priamo, miestnosť č.107 je na I. poschodí vľavo.  Podrobnosti k MHD sú na www.imhd.sk , budova Ústavu je vyobrazená na www.uach.sav.sk.  Ak prichádzate autom smerom od Brna, nevojdite do diaľničného tunela Sitina, ale držte sa smeru Patrónka”.  

k životnému jubileu Ing. Slavomila Ďuroviča, CSc.

9.00  Otvorenie seminára
Príhovor zástupcu vedenia ÚACH SAV
Laudatio: P. Fejdi
 
9.10  - 11.40  I. blok prednášok

E. Makovický, Kodaň : Aké staré sú quazikryštály - výlet do kultúrnej či archeologickej kryštalografie.

M. Rieder, Praha : Silikátové fáze schopné vázat radioaktivní Cs :syntéza a krystalové struktury.

J. Hybler, Praha : OD charakter a polytypie minerálu kettneritu, CaBiOFCO3

J. Majling, Bratislava : Nové záujmové oblasti v aréne termooptických meraní.

V. Petříček, Praha : Tradice řešení obtížných krystalových struktur v našich zemích.

T. Havlík, Košice : O možných aplikáciách rtg difraktometrie pri recyklácii odpadov.

 
11.40 Prestávka na obed
 
 
12.30 - 14.10 II. blok prednášok

J. Kameníček, Olomouc : Quo vadis, rtg strukturní analýza.

D. Tunega, Bratislava : Aktivita katiónových adsorpčných miest zeolitov a smektitov - porovnanie.

J. Kožíšek, Bratislava : Elektrónová štruktúra komplexov prechodných kovov.

J. Fiala, Plzeň : Rtg difrakce v mechanochemii.

14.10 Záver
 

V prípade záujmu je možné zakúpiť si obedový lístok v cene 2.80 euro. Vážni záujemci nech napíšu na adresu uvedenú lubomir.smrcok@savba.sk, najneskôr do 1.6.2009. Platba na mieste v hotovosti.

Za organizátorov :
Ľ. Smrčok, lubomir.smrcok@savba.sk
, tel. +421 2 5941 0435