279. ROZHOVORY

Krystalografická společnost 
Regionální komitét českých a slovenských krystalografů
Ústav makromolekulární chemie AV ČR 
Čas:
čtvrtek 19. 3. 2009, začátek ve 13.00
Místo:
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Doprava:
Konečná tramvají 1, 2, 18 na Petřinách.

Rentgenová strukturní analýza

13.00  
Vratislav Langer (Chalmers University, Göteborg , Švédsko)
Strukturní chemie v praxi 
13.40
Bohumil Kratochvíl (VŠCHT, Praha 6)
Farmaceutické kokrystaly
14.10
Ľubomír Smrčok (Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava)
O spolužití kryštalografie a kvantovej chémie 
14.30
Eva Scholtzová (Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava) 
NBO analýza - užitočný nástroj pri analýze kryštálovej štruktúry látok
14.50
Jozef Kožíšek (STU Bratislava) 
Získavanie fyzikálno-chemických vlastností z difrakčných dát
 
15.10 Přestávka s občerstvením
 
15.30
Radovan Černý (Université de Genéve, Švýcarsko)
Hydridy: Úspěchy i léčky práškové difrakce
15.50
Jan Fábry (FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha)
Závislost četných typů prostorových grup organických a organometalických látek na redukovaných objemech základních buněk
16.10
Jindřich Hašek (ÚMCH AV ČR, v.v.i., Praha)
Využití synchrotronového záření pro studium struktury a dynamiky makromolekul

16.30 Všeobecná diskuse a závěr semináře 

Pokračování diskuze 

Slovenská koliba Javorník, Žufanova ulice, Praha 6, Řepy, www.kolibajavornik.cz
Stanice autobusu "Za Slánskou silnicí v Řepích nebo tramvají 9, 10 na stanici Slánská v Řepích a 300 metrů pěšky přímo na sever.

 


První dva přednášející slaví v letošním roce svá významná kulatá životní jubilea.

Za organizátory: J. Hašek