278. ROZHOVORY

Krystalografická společnost 
Regionální komitét českých a slovenských krystalografů
Zentiva, a.s.
Čas:
středa 26. 11. 2008, začátek v 9.00
Místo:
Zentiva, a.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10
Doprava:
Autobus 122 (od metra C, Opatov, Chodov nebo nádraží Hostivař) či od metra A, Skalka, autobus 154 a poté 122, přestup na Hostivařské
 

Strukturní analýza ve vývoji léčiv

Sekce A. Význam krystalové struktury API pro farmaceutický průmysl

9.00  Úvodní slovo
 
9.05  
Hana Brusová (Zentiva, a.s., Praha)
Polymorfie – současné trendy ve vývoji
9.25
Michal Hušák (VŠCHT Praha)
Fázové přechody léčiv studované pomocí synchrotronového záření/ řešení struktur z práškových dat/ polymorf prediktor
9.45
Jiří Brus (ÚMCH AV ČR, Praha)
NMR krystalografie farmaceuticky aktivních látek
10.05
N. Minks (Zentiva, a.s., Praha)
Patentování
10.25
T. Pekárek (Zentiva, a.s., Praha)
Nástroje pro monitoring velikosti částic v lékových formách
 
10.45 Diskuse
 
11.00 Přestávka a diskuse
 

Sekce B. Význam struktury proteinů pro farmaceutický průmysl

11.30
Jiří Brynda (ÚMG AVČR, Praha)
Rtg strukturní analýza proteinů jako nástroj pro návrh léčiv
11.50
Petr Kolenko (ÚMCH AV ČR, Praha)
Glycosylation modulating efficacy of antibody-based therapeutics
12.10
Richard Hrabal (VŠCHT Praha)
Role NMR spektroskopie ve strukturní biologii
12.30
Pavlína Řezáčová (ÚMG AVČR, Praha)
Inhibitory HIV proteázy odvozené od metalokarboranů
12.50
Jindřich Hašek (ÚMCH AVČR, Praha)
Využití synchrotronového záření pro diagnostiku a vývoj nových léčiv
 
13.15-14.00
Oběd

14.00 - 15.00 exkurze do výroby, dvě skupiny po 15 lidech, PLF a masti plus exkurze do laboratoří PF

15.00  Ukončení Rozhovorů


Vstup na Rozhovory je volný, ale je nutné nahlásit účast na e-mail Hana.Brusova@zentiva.cz do 20. 11. 2008

Za organizátory: H. Brusová